17e eMEN seminar – Dublin

21 februari 2020

Op 18 februari vond het 17e eMEN seminar plaats; dit keer in de Ierse hoofdstad, Dublin. Dit keer ging het over hoe e-mental health een rol kan spelen in de ngo/non profit sector die psychische en sociale ondersteuning biedt aan verschillende groepen. Er waren verschillende presentatie van e-mental health producten die in het eMEN project zijn ontwikkeld.

De eerste presentatie was van Merel van Herpen (ARQ) die de resultaten van de Mirror pilot presenteerde. De Mirror is een app waarmee snel kan worden vastgesteld of iemand PTSS klachten heeft en waar hulp kan worden gezocht – er is een succesvolle pilot uitgevoerd met Slachtofferhulp Nederland.

javascript:void(0)Bart Schrieken (Interapy) presenteerde de resultaten van de SAM screener pilot die wordt uitgevoerd in samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen. De SAM is een diagnostisch instrument (klinische screener) om vast te stellen of iemand PTSS heeft; in tegenstelling tot de Mirror wordt deze screener afgenomen door GGZ professionals.
 

 

Sian Davies van de University of Manchester vertelde over de Moodbuster pilot die wordt uitgevoerd in samenwerking met eMEN partner Mental Health Foundation (in Londen).
Anna-Paulina Ewalds Mulliez (EPSM-CCOM, Lille) presenteerde de suïcide- en depressiepreventie app Stopblues. Deze pilot wordt in Frankrijk (landelijk) uitgerold in samenwerking met het onderzoeksinstituut INSERM in Parijs.

Kevin Cullen (Mental Health Reform) sloot de presentatiereeks af met een overzicht van e-mental health tools in Ierland en hoe deze een rol (kunnen) spelen in de ngo/non profit sector.   

Na de presentaties volgende er ronde tafeldiscussies aan de verschillende tafels. Hierbij ging het onder meer over hoe e-mental health succesvol zou kunnen worden ingezet, wie de kwaliteit en veiligheid moet monitoren, snelle technologische ontwikkelingen (aanpassingsvermogen van organisaties), implementatiebarriers en rolverdeling tussen de ngo/non-profit sector en de professionele GGZ bij het behandelen van patiënten.  

Namens ARQ National Psychotrauma Centrum participeerde Directeur Eddy Sas, Onderzoeker Merel van Herpen en Subsidie exppert Oyono Vlijter in het seminar.

Het volgende eMEN seminar is op 6 maart in Parijs.

Door een succesvolle project uitbreidingsaanvraag (‘capitalisation’) zal het eMEN project na mei dit jaar worden voortgezet tot eind 2021. In deze periode zullen er een aantal nieuwe activiteiten worden uitgevoerd.