Agressie in de zorg behandelen met Virtual Reality

8 februari 2018

Het eGGZ Centrum ontwikkelt samen met MKB partner ClevR een interactieve Virtual Reality toepassing voor de training van GGZ professionals voor het omgaan met agressie op de werkvloer.

Bekijk hier de teaser ‘360 graden emotie’ die eind januari in première is gegaan tijdens de e-health week.

De training ‘VR Agressie’ is gebaseerd op een bestaande training en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een observatie en interpretatie training waarbij de deelnemer diverse scenario's in 360 graden video moet beoordelen. Het tweede deel bestaat uit een interactief rollenspel binnen virtuele omgeving. Een trainer heeft dan de mogelijkheid om de deelnemer te confronteren met bepaalde lastige situaties en een gesprek aan te gaan. De deelnemer interacteert dan met een virtueel karakter die bestuurd wordt door de trainer.  
Doel van de training is het aanbod en de effectiviteit van bestaande trainingen vergroten. 

Het proces

De applicatie wordt in co-creatie ontwikkeld. Veel aandacht aan waarde in de dagelijkse praktijk is daarin belangrijk. Zorgprofessionals, trainers en acteurs zijn enthousiast betrokken bij de ontwikkeling van de applicaties. Ze zijn begonnen meteen ontwerpsessie waarbij de huidige training als uitgangspunt is genomen. Vervolgens zijn er scripts geschreven met de betrokkenen die  hebben geleid tot een 1e prototype. Daarna zijn er door middel van een 360 graden videocamera opnames gemaakt van veel voorkomende agressieve situaties op de werkvloer.
De opnames zijn gemaakt met trainingsacteurs. Op dit moment wordt samen met de zorgprofessionals een selectie gemaakt van de geschikte scenes. Doel is om te komen tot een applicatie die  medewerkers in staat stelt zichzelf vaker te trainen en de effectiviteit van trainingen te vergroten. Dat laatste moet echter nog blijken uit onderzoek dat het AMC zal gaan uitvoeren. Projectpartner AMC werkt hiervoor nauw samen met betrokken stakeholders om het onderzoek zo op de praktijkgericht mogelijk te maken.

Zoek geen product, maar waarde voor de eindgebruiker en besteed daar in het begin veel aandacht aan en toets dit regelmatig. Peter Klumpenaar, trainer.