ARQ Centrum’45 bijt spits af: alle patiënten krijgen inzicht in eigen zorginformatie

9 mei 2021

Sinds 28 april jl. hebben patiënten van ARQ Centrum’45, als een van de eerste binnen de ggz-sector, toegang tot hun zorginformatie. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via de zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of het patiëntportaal Quli. Patiënten kunnen de eigen informatie inzien, beheren, opvragen en delen met hun omgeving. Hierdoor krijgen zij meer regie over de eigen behandeling, wat kan leiden tot een sneller en beter behandelresultaat. 

Tijdens de lancering haalde 'patiënt', ARQ bestuurder Ate Osinga, de beschikbare data op via zowel de portaal- als PGO-route van Quli. Door de extra zorginformatie-uitwisseling werken behandelaren, patiënt en naasten nog beter samen aan het gewenste resultaat: het herstel van de patiënt. 

De beschikbare zorginformatie betreft: algemene dossierinformatie, verzonden correspondentie en het medicatieoverzicht. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld op basis van het MedMij-afsprakenstelsel. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens. Naast de MedMij-gegevensuitwisselingen worden ook andere nieuwe functionaliteiten beschikbaar gesteld via Quli, zoals: het tonen van afspraken, invullen van vragenlijsten en bekijken en reageren op het eigen behandelplan. 

Om de privacy en veiligheid te waarborgen verloopt de zorginformatie-uitwisseling middels een Digid-verificatie en een aanvullende beveiligingscontrole. De realisatie van deze gestandaardiseerde en beveiligde uitwisseling is mogelijk gemaakt door het subsidieprogramma ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional GGZ’ (VIPP GGZ) van het Ministerie van VWS en de samenwerking met de gebruikersvereniging van het elektronisch patiëntendossier USER (GVU). GVU vertegenwoordigt 25% van de ggz-instellingen die in 2021 digitaal zorginformatie gaan delen met patiënten. 

ARQ Centrum’45 beet het spits af met de digitale uitwisseling van zorginformatie met al haar patiënten. De organisatie deelt graag haar kennis en ervaringen, zodat dit jaar andere ggz-instellingen kunnen aansluiten. Contactpersoon is Hobbe Jan Hiemstra, informatiemanager en projectmanager e-health, H.Hiemstra@arq.org.