Blended therapie: de standaard in de digitale samenleving

27 februari 2019

De GGZ zorg staat nooit stil, continu wordt er gezocht naar verbeteringen of veranderingen in de protocollen om te zorgen dat de beste zorg wordt aangeboden aan patiënten, zo valt te lezen in een artikel van Tom van Daelen en Eva van Asschen in het blad GZ-psychologie. Omstreeks 2000 werd zo ook het begin gemaakt van technologie in psychologische behandelingen, in combinatie met ‘face-to-face’ contact. Dit staat ook wel bekend als blended care.

Blended care heeft in de afgelopen jaren meerdere ontwikkelingen meegemaakt. Bij de start werd er voornamelijk gedacht en gewerkt met technologie als losstaand deel binnen de behandeling, waarbij er geen ‘face-to-face’ contact tegelijkertijd was. Later, na 2010, werd technologie ingezet als een specifiek gedeelte van de behandeling, maar dan wel in combinatie met ‘face-to-face’ contact. Rond 2014 werd de technologie niet meer als specifiek deel van de behandeling weggezet, maar geïntegreerd in de behandeling. Hierdoor staat het niet meer naast de klassieke aanpak, maar is het een integraal onderdeel en verrijkt het deze ook. Dit wordt vanuit de praktijk ook deels aangegeven als de manier van werken waaraan de voorkeur wordt gegeven.

Volgens Van Daele & Van Assche zijn er zeker nog aandachtspunten voor het gebruik van technologie als aanvulling op de standaard behandeling. Zo gaat de implementatie nog niet volledig efficiënt en is er nog weinig kwaliteitscontrole van het e-health aanbod in de praktijk; het merendeel heeft geen formeel geëvalueerde of ontwikkelde blended toepassingen. Dit wordt toegeschreven aan de interesse van wetenschappers in de werking van een product en niet zozeer de valorisatie. Hierdoor is de onderbouwing van de meeste blended therapieën nog laag.

Van Daele & Van Assche concluderen in hun artikel dat door de digitalisering van de maatschappij, blended therapie in de toekomst toch meer de gewenste vorm van zorg zal zijn. Gebruik van blended care wordt makkelijker als meer aandacht wordt gegeven aan hoe je het moet toepassen en er verder onderzoek wordt gedaan naar de validatie van de technologische tools.

 

Bron: Van Daelen & Asschen. (2019). Blended therapie: een basis voor betere zorg? Gz-psychologie (1), p 24-29