Blog: 3 soorten cliënten in e-health

9 november 2017

Binnen Arq Psychotrauma Expert Groep werk ik nu 4 inspirerende jaren met e-health. In deze jaren heb ik zelf veel cliënten behandeld met e-health en heb ik veel ervaringen van collega’s gehoord in individuele begeleiding en intervisie uren met collega's. Uit deze honderden e-health verhalen, viel het me op dat er drie types cliënten zijn die met e-health werken. Een blog door Tim Windt

1. De digitaal vaardige cliënt.

De cliënten die graag met e-health werken. Vaak zijn dit de cliënten die makkelijk met computers werken, veel zaken via de telefoon regelen en makkelijk met nieuwe ontwikkelingen mee gaan. Voor deze cliënten is e-health top!

2. De cliënt die niets met technologie heeft of ‘anderstalig’ is.

De cliënten die niets met het medium e-health hebben omdat ze nauwelijks ervaring met de technologie als computers en telefoons hebben, of de taal niet eigen zijn (onze niet-Nederlands-sprekende-cliënten). Met deze cliënten kun je hoog of laag springen maar het is lastig om e-health in de behandeling te betrekken. Het kost je meer moeite dan het oplevert en de vraag is of het meer ‘zelfregie’ bewerkstelligd (het primaire doel van e-health). Hopelijk leveren de vertalingen van e-health modules die we gaan ontwikkelen op dat we e-health ook voor ‘anderstaligen’ kunnen gaan gebruiken.

3. De ongemotiveerde cliënt.

Er is derde groep die de belangrijkste is van deze blog, want deze zijn vaak wel geschikt voor e-health maar worden niet zo herkend door collega’s: Het zijn de cliënten die niet gemotiveerd zijn voor behandeling. We kennen ze allemaal wel. Net zoals andere behandelonderdelen willen ze geen moeite doen voor e-health, en zeggen ze dat het niet werkt (al dan niet waar) want ze willen achterover leunen en passief geholpen worden. Ik krijg ook bij deze cliënten vaak van collega’s te horen dat e-health niet werkt of niet geschikt is. Dat is echter niet waar…. Het primaire probleem zit hem in de motivatie en dit moet dan ook het gespreksonderwerp zijn binnen de behandeling. Nadat behandelmotivatie besproken is in therapie, kan er wel degelijk gewerkt worden met e-health. Sterker nog, e-health kan juist een rol spelen bij de motivatie van cliënten: e-health kan gebruikt worden bij het stellen van doelen door cliënt, modules kunnen samen met het systeem (inclusief partner) doorgenomen worden, en apps kunnen cliënt tussen therapie uren door aan het werk zetten/activeren.

Mijn belangrijkste boodschap in deze blog is dan ook, vergis de ongemotiveerde cliënt niet met iemand waarvoor e-health niet geschikt is (zoals groep 2), maar gebruik e-health om cliënten te motiveren!