Computable geeft aandacht aan eMEN

1 november 2016

Nederlandse bedrijven en instellingen nemen de leiding in een Europees project voor de verbetering van elektronische toepassingen in de geestelijke gezondheid zorg (ggz). Bestaande applicaties moeten verbeterd worden en er moeten internationale protocollen ontstaan voor e-healthtoepassingen in de geestelijke gezondheidszorg. De Nederlandse deelnemers zijn: Arq Psychotrauma Expert Groep, Vrije Universiteit en Interapy.

Zij maken deel uit van een groep van in totaal tien partijen uit zes landen. De andere partners in het zogenoemde eMEN-project (e-mental health innovation and transnational implementation center North West Europe) zijn zorginstellingen, ggz-belangenorganisaties en onderzoeksinstituten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Frankrijk en Duitsland. 

Vanuit een Europees subsidieprogramma komt 3,2 miljoen euro subsidie beschikbaar dat door de deelnemers moet worden aangevuld tot 5,3 miljoen euro. Dat geld wordt gestoken in toepassingen voor de behandeling van depressie, angst en ptss (post traumatische stress syndroom). Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van apps, behandelmodules en toepassingen van virtual reality. Het geld gaat niet alleen naar ict-toepassingen, maar wordt ook gestoken in onder andere de verbetering van communicatie en beleid rondom de geestelijke gezondheidszorg.

Oyono Vlijter van Arq Psychotrauma Expert Groep licht toe dat Nederland in Europa een koploper is als het gaat om e-GGZ. 'Hier vindt zo'n 15 procent van de consulten elektronisch plaats. In een land als Frankrijk is dat nog geen 1 procent.' Onder de Nederlandse deelnemers wordt in totaal zo'n 2,3 miljoen euro verdeeld, waarvan de deelnemers zelf 40 procent moeten financieren. 

Game industrie

De samenwerking tussen de Europese partners in het eMEN-project moet leiden tot uitbreiding van de eGGZ dienstverlening in de betrokken landen, de oprichting van een samenwerkingsplatform voor eGGZ en de ontwikkeling van een aantal 'best practice' applicaties voor depressie, angst en ptss.

Om dit te bereiken zal in de komende jaren intensief worden samengewerkt met onder andere zorginstellingen, mkb-bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van eGGZ zoals de Nederlandse gaming industrie, universiteiten, dienstverlenende organisaties, beleidsmakers en patiënten zelf.

Het project ontvangt subsidie van het Europese  Interreg programma voor het bevorderen van regionale economische ontwikkeling. Interreg stimuleert het op grotere schaal toepassen van innovatieve en duurzame technologie.