De implementatie van e-health toepassingen - wat werkt in een weerbarstige praktijk?

13 October 2016

Na afronding van het INPREZE project bleek de behoefte te bestaan om méér te doen dan kennisdeling op het gebied van e-Mental Health toepassingen. Er lag nog een braakliggend terrein op het gebied van implementatie en het in co-creatie ontwikkelen van nieuwe producten die noodzakelijk zijn voor succesvolle opschaling van e-Mental Health. Dit is de reden dat Arq Psychotrauma Expert Groep en Triple E hebben besloten tot de oprichting van een International E-Mental Health Innovation and Implementation Center (E-Mence).

E-Mence richt zich op het borgen, doorontwikkelen én succesvol implementeren van de producten uit twee grote e-Health projecten: eMen en eGGZ Centrum. In project eMen wordt INPREZE opgeschaald in heel Noordwest Europa; het project eGGZ Centrum betreft de doorontwikkeling van INPREZE en heeft mede tot doel E-Mence op te zetten.

Op 8 september bent u van harte welkom op de eerste kennissessie van het eGGZ Centrum-project. Aan de hand van onder meer de succesvolle implementatie van Quli, een cliëntenplatform bij Amarant, worden ‘lessons-learned’ gedeeld en de kritische succesfactoren belicht. Deelnemers krijgen concrete voorbeelden en handvatten aangereikt die inspiratie leveren voor succesvolle implementaties van e- Mental Health. U kunt zich hier aanmelden.