Eerste bijeenkomst werkgroep productontwikkeling van eMEN in Diemen

11 november 2016

De eerste bijeenkomst van de werkrgroep productontwikkeling heeft op 11 november plaatsgevonden. Alle 10 eMEN partners uit Noordwest Europe waren in Diemen om de voortgang in het kader van productontwikkeling te bespreken. Diverse e-mental health producten werden gepresenteerd door de partnerlanden. Uit deze gepresenteerde producten worden aan de hand van criteria 5 applicaties gekozen voor verdere doorontwikkeling. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt in de stuurgroep die in februari zal plaatsvinden.