Eerste expertmeeting eGGZ Centrum

17 September 2016

In een algemene kaderzetting gaf Yvonne Moolenaar aan welke uitdagingen er nog liggen op het gebied van eHealth zoals:

 • Te weinig gebruikers

 • Onbekendheid behandelaren •

 • Beperkte (inzicht in) wetenschappelijke evidentie •

 • Ontoereikend financieringsmodel

 • Ontoereikende ICT en technologie

 • Bestaande zorg in een nieuw jasje

 • Gebrek aan samenwerking

Daarnaast kwam Yvonne met een aantal mogelijke oplossingen zoals:

 • Ontwikkel een roadmap voor kennisontwikkeling

 • Ontwikkel een informatie-en vergelijkingssite

 • Leidt toekomstbestendige behandelaren op

 • Neem zelfmanagement en online zorg mee in kwaliteitsstandaarden

 • Besteed aandacht aan marketing en communicatie

VU

Heleen Riper was dagvoorzitter en gaf haar visie op eHealth en validatie.
Belangrijke stelling van Heleen validatie is en blijft cruciaal voor kwalitatieve eHealth.
Aandacht is nodig voor verdienmodellen en goede business cases.

Praktijkcase door Mathilde Muis van Amarant Groep

Mathilde heeft in een zeer aansprekende case over de implementatie van Quli bij Amarant Groep laten zien welke succesfactoren bij Amarant groep tot een goede implementatie hebben geleid.

Belangrijk hierbij is om niet iedereen zijn eigen smaak eHealth te geven maar eerst te beginnen met een aantal kleine duidelijke focus punten en dan verder uit te bouwen. Mathilde liet zien dat commitment op zowel bestuursniveau als op de werkvloer cruciaal is om succesvol te zijn.
Duidelijke doelen en resultaat gericht werken helpen bij het opschalen van eHealth.
Hierbij mogen de doelen wel heel klein en praktisch zijn.

Amarant groep heeft veel filmpjes gemaakt van cliënten en behandelaren welke nieuwe gebruikers en behandelaren inspireren om eHealth in te zetten. Haal de vraag van werkvloer en laat de werkvloer ambassadeurs samenwerken met de organisatie eHealth experts.

De weg naar succesvolle eHealth implementatie gepresenteerd door Hobbe Jan Hiemstra E-Mence

Hobbe Jan heeft eerst kort E-Mence gepresenteerd.
E-Mence is een nieuw eHealth implementatie en innovatie centrum powered by Arq en Triple E.
Doel van E-Mence is om (zorg) instellingen, SME’s, onderzoeksinstellingen en bestaande netwerken samen te brengen om gezamenlijk beter zorg en opschaling van eHealth te bereiken.
E-Mence doet dit door het delen van kennis, het verbinden van partijen, informeren van beleidsmakers en zorgverzekeraars, een readiness scan, creëren van standaarden en het bieden van ondersteuning bij implementaties.

Momenteel is E-Mence onderdeel van twee grote innovatieve projecten namelijk eGGZ Centrum (Kansen voor West 2) en eMen (Interreg) welke bijdragen aan bovenstaande doelen.

Hobbe Jan onderbouwd op basis van onderzoek van Daniel Kahneman waarom implementatie zo moeilijk is en dat het gaat om veranderen.

Vervolgens presenteert hij een implementatie proces en een model welke zowel een top down als Bottom up aanpak combineert.

Hij sluit af met een aantal best practise op basis van gesprekken met een groot aantal zorginstellingen en geeft de aanwezigen een aantal kern waarden mee om samen meer te bereiken.

Lancering The Journey app door Paul van Geldrop van Coöperatie Mental Wealth

Paul geeft een korte introductie van de Coöperatie Mental Wealth en het ontstaan van The Journey daarna geeft hij het woord aan twee cliënten die The Journey mede hebben ontwikkeld en getest.

De verhalen van de clienten zijn zeer indrukwekkend en geven duidelijk de kracht aan van toepassingen zoals The Journey. The journey kan los gekocht worden in de App stores of worden verstrekt door zorginstellingen en via Koppeltaal worden gekoppeld aan zorgplatformen.

Ruim 50 mensen waren aanwezig op deze middag.