Eerste resultaten pilot agressiehanterings applicatie ‘[Ctrl]’

18 april 2019

Binnen het eGGZ Centrum hebben GGZ NHN, GGZ Delfland, CleVR, Arq, en Amsterdam UMC (locatie Amsterdam) gewerkt aan het ontwerpen en valideren van [Ctrl]: een Virtual Reality (VR) toepassing voor agressiehantering. [Ctrl] helpt medewerkers in de forensische GGZ om te gaan met agressie op de werkvloer. Doel van [Ctrl] is dat meer mensen getraind worden door de training leuker te maken en ervoor te zorgen dat mensen zichzelf ook kunnen trainen.

De applicatie bestaat uit twee delen: een interactief gedeelte en eentje met 360 graden video. De laatste kan gespeeld worden met de eigen telefoon en een cardboard. De 360 graden video’s volgen een training agressiehantering waarin de gebruiker scenes krijgt voorgeschoteld van situaties waarin agressie een rol speelt. Vervolgens moet de speler het juiste antwoord kiezen om verdere escalatie te voorkomen.

De interactieve versie is gebaseerd op de VRET-applicatie van CleVR. Een speler krijgt een ‘echte’ VR-bril op, terwijl de trainingsacteur in de huid van een avatar kruipt. De acteur kan vervolgens de cursist allerhande scenario’s aanbieden waarbij agressie gereguleerd moet worden.

Eind 2018 is het AMC gestart met een eerste pilot naar de werking van '[Ctrl] Interactief'. In de pilot hebben 31 medewerkers van GGZ NHN de toepassing getest. Onder deze deelnemers bevonden zich verpleegkundigen, psychologen, woonbegeleiders, managers, forensisch psychiatrisch werkers en activiteitenbegeleiders.

De deelnemers speelden tweemaal een rollenspel met behulp van VR, waarbij zij met een gekozen agressie scenario te maken kregen. Verder vulden deelnemers voor en na de testdag een online vragenlijst in.

Uit de vragenlijsten kwam naar voren dat iedere deelnemer (100%) het rollenspel realistisch vond en 97% van de deelnemers het leuk vonden om te doen. Verder vond de helft van de deelnemers (52%) het oefenen met behulp van VR prettiger ten opzichte van de echt situatie, waarbij een van de deelnemers opmerkte te “kunnen oefenen zonder het gevoel te hebben fysiek aangevallen te kunnen worden”.

Trainers geven aan dat VR een goede toevoeging voor het huidige trainingsaanbod kan zijn. Ook is het zelfvertrouwen met het omgaan van agressie door middel van het VR-rollenspel significant verhoogd (57 voor VR vs. 63 na VR, t(30) = -4.0, p < .01). Deze toename was met name zichtbaar bij medewerkers die in het afgelopen jaar minder confrontaties met agressie hebben gehad.

Zowel trainers als deelnemers zijn positief over het VR-agressie-rollenspel. Deelnemers geven aan te hebben geleerd van de VR-toepassing. Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken of de VR-rollenspellen een meerwaarde hebben in vergelijking met traditionele rollenspellen. De deelnemers zie de VR-toepassing als een veilige en laagdrempelige manier om te oefenen met agressie scenario’s en kan bijdragen aan het huidige trainingsaanbod.

Momenteel wordt [Ctrl] verder getest bij de Oostvaarders kliniek in Almere. Leuk detail is dat in deze pilot gebruik gemaakt wordt van een wearable die in bruikleen is gegeven door Thomas More, een partner van het eMEN-project uit België. De wearable meet hartslag en huidgeleiding en verschaft daarmee ook ‘harde data’ om effecten te kunnen meten. Tot slot is het AMC hard bezig een pilot voor te bereiden om [Ctrl] 360 bij GGZ NHN in de basistrainingen aan te bieden en zo te kijken wat het verschil is tussen training as usual en training met [Ctrl] 360.

Voor een factsheet van de eerste pilot klik hier.