eMEN bijeenkomst in Dusseldörf over 'Transnational policy solution'

10 October 2017

De eMEN partners waren eind september in het mooie Düsseldorf om resultaten en nieuwe acties te bespreken in het kader van het Werkpakket ‘Transnational policy solution for e-mental health implementation’.

In alle partnerlanden heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van initiatieven, beleidsdocumenten en sectorrapporten die te maken hebben met e-mental health en e-health. Daarnaast zijn er verschillende stakeholder gesprekken geweest om te kijken hoe beleid kan bijdragen bij het sneller en kosteneffectief implementeren van e-mental health.

De European Psychiatry Association (EPA) was als gastspreker uitgenodigd voor deze werkgroep. Het was een interactieve bijeenkomst met een leuke thematische groepsopdracht. eMEN partner Landschafsverband Rheinland (LVR), leidde deze WG (als WP leider). LVR leidt o.a. 9 psychiatrische klinieken waar jaarlijks rond de 60.000 mensen worden behandeld.       

De volgende dag stond in het kader van het Werkpakket ‘Innovative e-mental health product development’. Deze werkgroep werd geleid door Arq (als WP leider) en stond in het kader van de product pilots en het ontwikkelen van een effectievere methodiek om e-mental health producten te evalueren. Een deel van de pilots is inmiddels gestart en de partners zijn druk bezig om de resterende pilots te operationaliseren.

Beide bijeenkomsten vonden plaats in het historische ‘Haus der Universität’.