eMEN conferentie in Londen over preventie met behulp van digitale technologie druk bezocht

28 januari 2019

Meer dan 200 professionals en (ex)patiënten namen op 24 januari deel aan de eMEN conferentie 'Prevention with digital technologies; expanding the possibilities for better mental health'. De conferentie werd georganiseerd door eMEN partner Mental Health Foundation en geopend door hun nieuwe CEO Mark Rowland.

Door de toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg en stijgende kosten is er ook in de UK veel interesse in het opschalen van e-mental health; want ook hier loopt men tegen complexe implementatiebarrières aan:  acceptatie, effectiviteit, organisatorische prioriteit, bekostiging, training etc. 

De dag was erg interactief met een aantal interessante sprekers zoals Mark Brown (Social Spider CIC), dr. Victoria Betton (mHabitat), prof. Claudi Bockting (AMC, Amsterdam), prof. Simon Gilbody (University of York), Marcus Gardiner (Softwire),  and dr. Divya Srivastava (NHS). Er ontstond een mooie dynamiek door de multidisciplinaire samenstelling van sprekers en deelnemers en de paneldiscussies; e-mental health technologie moet relevant zijn voor verschillende groepen, maar ook betaalbaar en veilig.

De conferentie maakte weer goed duidelijk dat snellere en succesvolle opschaling van e-mental health alleen mogelijk is door multidisciplinair samen te werken en binnen de eigen discipline nieuwe inzichten te ontwikkelen om zodoende implementatie beter te faciliteren.

De dag na de conferentie waren er eMEN werkgroepen en voortgangsgesprekken bij de Mental Health Foundation in Londen. Oyono Vlijter en Corné Versluis waren namens Arq bij deze overleggen aanwezig.

Het eerst volgende eMEN event is op 28 maart in Amsterdam, voor meer informatie zie hier en voor aanmelden klik hier.