eMEN expertmiddag over e-mental health beleid

7 September 2017

Hoe vertaal je het digitale zorgklimaat van de toekomst naar een actueel e-health beleid? Een expertmiddag van eMEN, waar zorginstelling, ICT'er, beleidsmaker, onderzoeker en verzekeraar samen kwamen.

De middag bestond uit interessante presentaties en een plenaire discussie aan de hand van een aantal pittige stellingen.

 

E-mental health vervangt op den duur therapeuten

De therapeut van de toekomst wordt meer een coach. Dat is een andere mindset.

 

Meer rendement met e-mental health

Een presentatie door Jorne Grolleman van M&I en partners.

Veel aanbod, veel toegang tot e-mental health onder behandelaren, maar waarom wordt er zo weinig gebruik van gemaakt? Jorne gaf onder andere inzicht in de top 5 belemmeringen bij implementatie van e-mental health.

M&I/partners benoemt in hun onderzoeksrapport 'meer rendement met e-mental health' 3 stappen om meer rendement uit online behandelplatformen te halen:

1. help de behandelaar in het zadel

2. transformeer het zorgaanbod

3. stuur met batenmanagement op de effecten van blended behandeling

Het resultaat: nieuwe blended zorgconcepten die worden gedragen door behandelaren. Sturen op effect, met andere woorden: kwaliteitsverbetering als basis van implementatie in plaats van de mate van gebruik of doelmatigheid door te sturen op de positieve effecten voor cliënten.

 

E-Mental health is alleen maar een manier om de toegang tot de GGZ laagdrempeliger te maken

We moeten uit de bubbel. Het is nu zeer aanbod gericht. Het moet over welbevinden gaan.

 

Beter met elkaar

Michael Milo van eCommunity gaf een presentatie over het vervolg van het rapport Beter met elkaar. E-Health gaat niet alleen om ICT, het gaat ook over hoe je met elkaar omgaat, om financiering en nog veel meer. Vanuit een holistisch concept.

 

Om een cultuurverandering op lange termijn mogelijk te maken moeten toekomstig psychologen een blended care examen hebben afgelegd

Gebruik is ook onderdeel van de evidence.

 

Ook een eMEN expert bijeenkomst of seminar van eMEN bijwonen? Laat het weten via de projectleider van eMEN: o.vlijter@arq.org of volg ons op LinkedIn.