eMen project resultaten en reflectie

20 augustus 2020

Tussen mei 2016 en mei 2020 hebben 10 eMEN-partners uit 6 EU-partnerlanden in Noordwest-Europa met succes samengewerkt om de implementatie van e-mental health-technologie te bevorderen.

 

Ze hebben hun belangrijkste prestaties en reflecties gedocumenteerd in een eindrapport ‘eMEN belangrijkste prestaties en reflecties’. (Engels) In dit rapport vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten die zijn uitgevoerd en reflecties van de projectpartners over hun rol en prestaties in het project.

De tweede fase van het eMEN-project, de kapitalisatiefase, is gestart op 1 juni 2020 en loopt door tot december 2021. Deze kapitalisatiefase zal zich richten op het implementatieproces van e-mental health en landelijke gebieden in Noordwest-Europa. 7 van de 10 eMEN-partners zetten hun samenwerking voort in de kapitalisatiefase.