eMEN in Schotland: plaatsgebonden aanpak e-mental health

6 juni 2018

Op 24 mei organiseerde de Mental Health Foundation in samenwerking met NHS Lothian een seminar om te bespreken hoe e-mental health in verschillende settings, zoals scholen en gevangenissen, kan bijdragen aan het voorkomen van psychische problemen en ondersteuning biedt aan mensen met onvervulde geestelijke gezondheidsbehoeften.

De dag werd voorgezeten door dr. Donald MacIntyre, associate director van NHS 24 en pleitbezorger van digitale technologie voor geestelijke gezondheid in Schotland.

De keynote-presentatie werd verzorgd door Dr. Diane Pennington, docent aan de Universiteit van Strathclyde, Glasgow. Dr. Pennington beschouwde het internet als een plaats, omdat mensen steeds minder onderscheid maken tussen hun virtuele leven en hun fysieke leven. Dr. Pennington benadrukte barrières die ervoor kunnen zorgen dat individuen digitale technologie niet gebruiken inclusief de gebruikte terminologie en de 'digitale kloof' die ontstaat door ongelijkheid. Veel mensen hebben geen toegang tot de technologie vanwege de kosten en / of gebrek aan kennis en vaardigheden om de applicaties te gebruiken. Dit zijn belangrijke kwesties die moeten worden overwogen door beleid, onderzoek en de Schotse mental health strategie.

De lezing van Dr. Pennington werd gevolgd door vijf parallelle interactieve workshops, die aanmoedigden om dieper in te gaan op wat e-mental health te bieden heeft voor verschillende doelgroepen en situaties.

Workshops en paneldiscussie

Na de lunch spraken Nigel Henderson (Penumbra) en Lucy Gunatillake (Mindfulness Everywhere) over twee zeer verschillende digitale innovaties die ze in Schotland hebben geïntroduceerd. Het publiek had de kans om het beginproces en de ontwikkeling van de producten te zien, evenals potentiële belemmeringen voor implementatie en hoe ze kunnen worden overwonnen.

Het seminar werd afgesloten met een paneldiscussie waarin werd gekeken naar nieuwe thema's in plaatsgebonden digitale geestelijke gezondheidszorg, waardoor alle workshopleiders hun thema's konden samenvatten en hun conclusies konden terugkoppelen, voordat het publiek vragen kon stellen.

Discussie vragen

Deze vragen liepen uiteen van financieringsmoeilijkheden, met name in vergelijking met farmaceutische innovaties, tot het kijken naar technologie die misschien niet 'cutting edge' is, maar nog steeds waardevolle ondersteuning kan bieden, zoals sms-berichten, die eenvoudig te gebruiken zijn en geen dure apparatuur vereisen. Andere kwesties die aan de orde kwamen, waren onder meer de noodzaak voor gezondheidswerkers om gezaghebbende richtlijnen te hebben over welke apps en andere technologieën bij hun patiënten moeten worden gebruikt en welk type bewijsmateriaal vereist is om hun doeltreffendheid en bredere toepassing als onderdeel van de reguliere gezondheidszorg aan te tonen.

De discussie eindigde met de unanieme conclusive dat het bijzondere voordeel van e-mental health het vermogen is om de geestelijke gezondheidszorg uit te breiden en ondersteuning te bieden aan mensen die het momenteel niet ontvangen - inclusief moeilijk bereikbare groepen.

Groot succes

De dag bracht een gevarieerde reeks gepassioneerde en gedreven deskundigen samen, waaronder ervaringsdeskundigen, die zich met het thema bezighielden en in staat waren digitale geestelijke gezondheid te beschouwen als toegepast op een landelijke Schotse context. Met een combinatie van presentaties van nationale sprekers en kennis en inzichten uit andere delen van het Verenigd Koninkrijk en andere landen, heeft het seminar met success kennis en ervaringen gedeeld en de mogelijkheid tot netwerken gefaciliteerd gericht op de huidige en nieuwe kansen voor e-mental health in Schotland.