eMEN seminar in Parijs groot succes

26 juni 2017

Op 13 juni organiseerde Frankrijk haar eerste eMEN seminar in Parijs, met als thema ‘E-mental health: definitions, challenges, experiences’.

Deelnemers kwamen vanuit diverse Franse regio’s en eMEN partner landen. Een overweldigende opkomst! Meer dan 140 deelnemers hebben hun kennis en netwerk uitgebreid op het gebied van e-mental health in Europa en specifiek in Frankrijk. Mr. Philippe Burnel, van het Franse ministerie van volksgezondheid en sociale zaken en verantwoordelijk voor de e-health strategie in Frankrijk was de eerste keynote spreker. Gevolgd door een gevarieerd programma met onderwerpen als 'ethische vraagstukken in mental health en de Europese ervaring ten opzichte van de Franse ervaring met e-mental health. Ook de presentatie van enkele e-mental health producten ontbrak niet op het seminar.

eMEN product presentaties
eMEN heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een selectie van e-mental health producten om door te ontwikkelen en te testen. Enkele van deze producten, zoals Stopblues, de SAM app en SAM screener en Pesky gNATS, werden in Parijs gepresenteerd.

De variatie aan sprekers, van MKB’er tot onderzoeksinstituut, maakte het Franse seminar van grote toegevoegde waarde voor de deelnemers en verdere samenwerkingsverbanden die zijn voortgekomen uit het seminar. Frankrijk is klaar voor de volgende stap in e-mental health!

De dag voor het seminar hield eMEN haar 5e stuurgroep. Met de aanwezigheid van Interreg projectleider Mr. Olivier Rohas een uitstekend moment om de eerste rapport resultaten te bespreken. Na 1 jaar eMEN zijn er al mooie resultaten bereikt in dit complexe en ambitieuze project.

Het volgende eMEN seminar in Frankrijk is in 2018.