eMEN seminar in Parijs met focus op training en het evalueren van apps.

10 maart 2020

Op 6 maart vond het 3e eMEN seminar plaats in Frankrijk. Dit keer bij het Ministerie van Solidariteit en Gezondheidszorg in Parijs. Ondanks de situatie met betrekking tot de ‘Corona crisis’ waren er meer dan 100 deelnemers uit Frankrijk en andere delen van Noordwest Europa.

Het seminar werd geopend door Dr. Jean-Luc Roelandt, directeur van het WHO Collaborating Center in Lille dat als partner is betrokken bij het eMEN project. Daarna volgende er verschillende presentaties en paneldiscussies. Vooral de presentaties van Laura Letourneau (afgevaardigde van het ministerie) en Shalini Lal (Universiteit van Montreal, Canada) waren interessant. Mevrouw Letourneau vertelde over de eHealth ontwikkelingen in Frankrijk en hoe het ministerie betrokken is bij dit proces. In Frankrijk is men bezig met het opzetten van een landelijk digitaal zorgplatform in het kader van de Roadmap 2022; veiligheid en ethiek staan hier centraal. Het afbreken van ‘silo’s’ in het (gefragmenteerde) zorgsysteem blijkt niet eenvoudig; er moet multidisciplinair worden samengewerkt.

Dr. Lal van de Universiteit van Montreal vertelde over e-mental (eMH) health curricula in Canada en een aantal app evaluatie modellen. Bij dit laatste ging het over het MARS (mHealth Assessment Rating Scale), APA app Evaluation Model en het Assessment Framework for e-mental health apps in Canada. In Canada is eMH al volop beschikbaar en deze assessment modellen maken het voor behandelaren makkelijker om de beste apps uit te zoeken – ieder model heeft echter zijn voor en nadelen.

Oyono Vlijter, eMEN projectleider (ARQ, Nationaal Psychotrauma Centrum), presenteerde de projectresultaten die tot nu toe zijn behaald. Deze resultaten zijn zeer positief en omvatten onder andere een groot aantal bijeenkomsten, beleidsvoorstellen voor e-mental health implementatie en de ontwikkeling van 7 e-mental health producten die in 6 eMEN partnerlanden worden gepilot. Tijdens zijn presentatie ging Oyono ook in op de ‘disruptieve’ aspecten van eMH, de noodzaak van het ontwikkelen van ‘blended care’ protocollen, de rol van Artificiële Intelligentie en de belangrijk rol die de GGZ sector zou moeten vervullen bij te transitie naar eMH. Hij vertelde ook over de eMEN kapitalisatiefase die vanaf juni start (met extra Interreg NWE budget) en eind 2021 wordt afgerond.

De paneldiscussies gingen vooral over de ontwikkelingen in Frankrijk, de verschillende initiatieven die zijn ontwikkeld (Pix, SAMSAH, Medappcare) en het belang van meer training (professionals, universiteiten, burgers), veiligheid en betrokkenheid van de eindgebruikers.

Met dit seminar op het ‘Ministère des Solidarités et de la Santé’ in Parijs hebben de eMEN partners weer laten zien hoe belangrijk het is om verschillende stakeholders bij elkaar te brengen om het thema van eMH implementatie te versnellen en naar een hoger niveau te krijgen, middels multidisciplinaire interactie.

Het gehele seminar kunt u hier terugzien; op Twitter vindt u onder #eMEN ook een aantal posts. Meer informatie over het eMEN project vint u hier.