GGzE bestuurder Marie-Louise Vossen over Koppeltaal

26 September 2017

Een wereld waarin het mogelijk is e-health integraal in te zetten, doordat alle platforms binnen de zorg met elkaar in verbinding staan. Koppeltaal maakt dit mogelijk.

Namelijk doordat elk bestaand e-health programma te koppelen is aan de eigen ICT omgeving van een organisatie. Zo wordt het voor GGZ-instellingen mogelijk om de voor haar patienten beste mix van e-health applicaties samen te stellen, onafhankelijk van de e-health leverancier.

E-Mence is al sinds de oprichting van Koppeltaal nauw betrokken bij de ontwikkeling van het platform, net als GGzE bestuurder Marie-Louise Vossen:

“Mijn droom gaat voorbij e-health. Het zou mooi zijn als alle platforms binnen de zorg in de toekomst met elkaar in verbinding staan. Dit geeft meer eigen regie en mensen kunnen op die manier hun gezondheid zelf monitoren en beïnvloeden”.

“Het is het lot van de pioniers”, zo omschrijft bestuurder van GGzE, Marie-Louise Vossen haar ervaringen met de inzet van e-health oplossingen binnen haar organisatie. “Als GGZ-instelling zijn onze cliënten onze belangrijkste zorg. Binnen ons bestaande IT platform was het niet mogelijk gebruik van andere systemen te maken. Ieder systeem dat we aansluiten vereist een nieuwe koppeling en dat kostte ons veel geld. We waren daarin op zoek naar minder afhankelijkheid van onze leverancier. In Koppeltaal vonden we daarin een antwoord.”

Vossen was nauw betrokken bij de ontwikkeling van Koppeltaal en was medeoprichter van de Coöperatie Mental Wealth. Hierin bundelen GGZ-instellingen hun krachten om meer onafhankelijk van hun bestaande leverancier(s) e-health oplossingen in hun behandeling te kunnen aanbieden. “Voor ons levert het gebruik van Koppeltaal meer flexibiliteit en keuze uit een breder portfolio voor cliënten op en we besparen jaarlijks op onze kosten.”

GGzE was dan ook een van de eerste GGZ-instellingen die gebruiker van Koppeltaal werd. IT leverancier Minddistrict zorgde ervoor dat zij voor de behandeling van cliënten met autisme gebruik konden gaan maken van de game Kick Ass en voor trauma- en verslavingsbehandelingen van de app Journey.

Toegevoegde waarde

“Doordat GGzE gebruiker is van Koppeltaal kunnen we onze IT leverancier nu opdracht geven nieuwe e-health oplossingen beschikbaar te stellen via het Koppeltaal platform. Dat betekent voor ons dat we veel sneller de beschikking hebben over nieuwe en goede e-health oplossingen. En doordat de IT leverancier zijn e-health module via Koppeltaal ontsluit is deze ook nog eens eenvoudig bereikbaar voor andere GGZ-instellingen en kan de investering sneller worden terugverdiend. GGZ-instellingen zijn daardoor minder afhankelijk van hun vaste leverancier.”

Versnippering dossiers tegengaan

“Informatiestromen uit verschillende bronsystemen die niet gekoppeld kunnen worden, zorgen voor versnippering in dossiers. Met Koppeltaal kunnen we de informatiestromen uit onder meer e-health, ROM en EPD integreren in de werkomgeving van de zorgverlener. Zo heeft deze in één omgeving direct een volledig beeld. Dat is van groot belang in de behandeling van onze cliënten.”

IT werkt ondersteunend

“Marktwerking in de zorg mogelijk maken is van groot belang. IT is daarin ondersteunend en kan zorgen dat de bestaande silo’s verdwijnen. Platforms die via een brug zoals Koppeltaal met elkaar kunnen communiceren zijn daarbij essentieel. Daarmee vormt Koppeltaal zowel een middel als een doel om zorg niet vanuit de overheid maar vanuit de markt te organiseren.”

Toekomstig gebruik

“Als Koppeltaal breed is uitgerold dan zijn er nog veel meer kansen voor nieuwe toepassingen. Zo zie ik ook graag dat facilitaire systemen via Koppeltaal gedeeld kunnen worden. En mijn persoonlijke droom is dat we allemaal een individuele gezondheidsomgeving hebben waarin alle data uit systemen bij elkaar komt voor zowel behandelaars als cliënten.”

Een interview door Pauline Huijzer.