Groot eGGZ opschalingsproject gelanceerd in Noordwest Europa

26 augustus 2016

Arq Psychotrauma Expert Groep, VU, Interapy B.V. en 7 andere partners in Noordwest-Europa bundelen de krachten met het project ‘e-mental health innovation and transnational implementation center North West Europe’ (eMEN). Het doel van dit door Europa en de provincie Noord-Holland gefinancierde project, met een totale omvang van 5,3 miljoen euro, is het verbeteren van de toegankelijkheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit van de GGZ door het op grote schaal implementeren van e-health technologie.

De afgelopen jaren hebben de vele kleine initiatieven niet geleid tot het op grote schaal toepassen van deze technologie binnen de GGZ. Ondanks de hoge prioriteit op nationaal en Europees niveau, is de vraag naar zorg groter dan het aanbod. Bijna 165 miljoen mensen in Europa lijden elk jaar aan een psychische aandoening zoals depressie of angst; dat is 38% van de EU-bevolking. Door maatschappelijk en klimatologische ontwikkelingen zal de vraag naar GGZ de komende jaren verder blijven stijgen, met de daarbij behorende maatschappelijke en financiële consequenties. eGGZ is noodzakelijk om de toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening de komende jaren in stand te houden.

De 10 eMEN partners gaan een unieke multidisciplinaire samenwerking aan waarbij (innovatief wetenschappelijk) onderzoek, gezamenlijke productontwikkeling, beleidsadvisering en brede,  doelgroepgerichte communicatie in één project samenkomen. De aanpak is multidisciplinair en opschalingsgericht, een aanpak die bij eerdere en andere e-health projecten binnen de GGZ nogal eens ontbreekt. Dit verklaart mede waarom de toepassing van deze technologie in de GGZ- sector nog altijd achterblijft, terwijl de hedendaagse patiënten juist vaak op zoek zijn naar digitale ondersteuningsmogelijkheden, zowel voor preventie als voor behandeling. De vele toepassingen op de markt blijken niet de juiste kwaliteit en begeleiding te bieden.

Dat een Nederlandse organisatie dit project leidt is niet toevallig. Nederland is, ondanks de beperkte implementatie, koploper in Europa op het gebied van eGGZ. De komende jaren gaat eMEN intensief samenwerken met:

• Mensen die zelf psychische problemen hebben of hebben ervaren en familie, vrienden en verzorgers;
• Professionals uit de GGZ of sociale zekerheid;
• MKB bedrijven die zich bezig houden met het ontwikkelen van e-health; waarbij vooral zal worden gekeken naar de sterke Nederlandse gaming industrie ;
• Universiteiten die op zoek zijn naar een kosteneffectieve manier om de kwaliteit van eGGZ producten vast te stellen (de klassieke onderzoekmethoden zijn niet geschikt voor de snelle eGGZ markt, en het daaraan gekoppelde kostenmodel)
• Dienstverlenende organisaties (zowel publieke als private diensten, als vrijwilligersorganisatie); en
• Beleidsmakers die de opschaling van eGGZ moeten faciliteren en financieren.

Het project loopt tot eind 2019 en zal leiden tot meer effectieve opschaling van eGGZ, door het oprichten van een multidisciplinair Europees samenwerkingsplatform en het gezamenlijke ontwikkelen van een aantal applicaties voor depressie, angst en PTSS.

Voor meer informatie neem contact op met projectleider drs. Oyono Vlijter via o.vlijter@arq.org of +31 6 242 80229.