Grote eMEN conferentie in Lille - Community Mental Health

3 april 2018

De eMEN conferentie die op 29-30 maart in de voorstad van Lille (Hellemmes) plaatsvond is door meer dan 600 deelnemers uit bijna 40 landen bezocht.

Deze internationale conferentie werd georganiseerd met het samenwerkings-, onderzoeks,- en trainingscentrum voor geestelijke gezondheidszorg van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHOCC). Dit centrum is gehuisvest bij eMEN partner ESPM en is één van de 46 wereldwijde soortgelijke centra voor geestelijke gezondheidszorg. De conferentie werd geopend door de onder directeur van het Franse Ministerie voor Gezondheidszorg (Zinna Bessa), de burgermeester van Hellemmes (Franck Gherbi), de directeur van het WHOCC (Jean-Luc Roelandt) en de directeur van EPSM Lille Métropole (Valérie Bénéat). Er was ook veel (regionale en nationale) pers aanwezig.   

Het thema van deze conferentie - ‘Community Mental Health’ – is goed geland en is wereldwijd een belangrijk thema binnen de sector. Op dag 2 werd er uitvoering ingegaan op de mogelijkheden en uitdagingen in het kader van e-mental health, waarbij er vooral werd gekeken naar de rol van de eindgebruiker, professional en het inzetten van e-mental health als zelfmanagement tool. E-mental health kan een belangrijke rol spelen bij het promoten van ‘Community Mental Health’. Tevens was op deze dag Arq (Joyce van der Niet) verantwoordelijk voor het modereren van één van de deelsessies (‘e-mental health and self-help’).

Deze conferentie laat duidelijk zien dat het thema geestelijke gezondheidszorg en e-mental health leeft in Frankrijk, en dat er actief wordt ingezet op het verbeteren en toekomstbestendig maken van deze zorg. Ook in Frankrijk neemt de vraag naar geestelijke gezondheidszorg toe en ook hier ziet men een rol voor e-mental health technologie.

De eMEN partners zijn erg tevreden over het grote aantal deelnemers en het inhoudelijke resultaat.”