Hanneke Kip promoveert op de toegevoegde waarde van eHealth voor de (forensische) ggz

3 april 2021

Toegevoegde waarde door echt iets nieuws toevoegen wat niet of erg lastig bereikt kan worden zonder technologie.
 

Uit het proefschrift van Hanneke Kip kan worden geconcludeerd dat eHealth met name van toegevoegde waarde kan zijn voor de kwaliteit van zorg als het echt iets nieuws toevoegt wat niet of erg lastig bereikt kan worden zonder technologie.
Voorbeelden zijn het gebruik van VR om rollenspellen in een realistische context mogelijk te maken, of een zelfcontrole-app die het automatische aspect van zelfcontrole kan beïnvloeden.

Hanneke komt met de volgende conclusie:

"Alhoewel de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden, onder andere doordat de meeste data in één instelling is verzameld, de situatie in andere landen anders kan zijn waardoor bepaalde aanbevelingen niet te generaliseren zijn, en
doordat veel deelnemers zichzelf aan konden melden en er zo sprake zou kunnen zijn van een zelfselectie-bias, heeft dit proefschrift meerdere waardevolle inzichten opgeleverd.

Ten eerste is aangetoond dat, hoewel er nog veel onontgonnen terrein is, eHealth-interventies veel potentieel hebben om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met name ‘experiëntiële’ eHealth-interventies zoals VR of wearables kunnen door hun focus op ervaringen in realistische contexten iets nieuws toevoegen aan de zorg.

Ten tweede kan geconcludeerd worden dat adaptiviteit van de technologie, mensen en context van belang is om ervoor te zorgen dat eHealth van toegevoegde waarde is: flexibiliteit op meerdere niveaus is essentieel.

Ten derde is het belang van adaptieve ontwikkel-, implementatie- en evaluatieprocessen uit dit proefschrift naar voren gekomen, waarbij de onderzoeksmethoden en processen zo goed mogelijk aan moeten sluiten bij de eigenschappen van de participanten, de praktische voorwaarden vanuit de context, en de onderzoeksvragen. Een noodzakelijke voorwaarde voor eHealth die van toegevoegde waarde is, is dus een goede ‘fit’ tussen de technologie, mensen en de context."

Lees haar volledig proefschrift via https://lnkd.in/gYKHiTA

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding