Het gebruik van e-mental health door behandelaren in de GGZ

14 augustus 2017

De folder 'Het gebruik van e-mental health door behandelaren in de GGZ' is bestemd voor iedereen die inzicht wil krijgen in de barrières die worden ervaren door professionals bij het gebruik van e-mental health applicaties en mogelijke oplossingen hiervoor.  

Aan de hand van een onderzoek onder behandelaren verspreid door heel Nederland zijn deze barrières en oplossingen in kaart gebracht. Hierbij is ook gekeken naar de voordelen die zij ervaren bij het gebruik van e-mental health en het verschil in rol van e-mental health applicaties in de specialistische en de basis GGZ. Ook is gekeken naar de mogelijkheden die e-mental health biedt om moeilijk te bereiken groepen te kunnen ondersteunen.

Na het lezen van deze brochure wordt duidelijk wat de barrières zijn die grootschalig gebruik van e-mental health moeilijk maken en kunt u aan de slag met een aantal mogelijke oplossingen en aanbevelingen. De folder is te downloaden door op deze link te klikken.

We hebben de folder voor u ook beschikbaar in print. Vraag hem aan via info@e-mence.org.