Inschrijving eMEN seminar België 2018 geopend!

21 november 2017

Het programma van het Belgische eMEN seminar op 23 februari 2018 is inmiddels bekend. Inschrijven nu mogelijk!

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier.

Het programma

09u00 – 09u30   Ontvangst met koffie
09u30 – 10u00   Welkom
10u00 – 10u45   Prof. dr. Gastmans: Ethiek in de ontwikkeling en het gebruik van eMental Health toepassingen
10u45 – 11u00   Q&A
11u00 – 11u45   Prof. dr. Patrick Luyten: Online toepassingen binnen de psychodynamische psychotherapie
11u45 – 12u00   Q&A
12u00 – 13u00   Lunch

Een extra woordje over de lezingen

Ethiek in de ontwikkeling en het gebruik van eMental Health toepassingen – Prof. dr. Chris Gastmans
E-care applicaties doen steeds meer hun intrede in de geestelijke gezondheidszorg. In deze lezing focussen we op de impact van deze toepassingen op de primaire zorgrelatie en de morele houdingen van patiënt en hulpverlener. We gaan in op de vraag in hoeverre e-care applicaties een waardigheidsbevorderend zorgantwoord kunnen bieden op de kwetsbaarheden waarmee de patiënt wordt geconfronteerd. We besluiten onze bijdrage met een aantal concrete aandachtspunten die het waardigheidsbevorderend karakter van e-mental health applicaties kunnen versterken.

Online toepassingen binnen de psychodynamische psychotherapie - Prof. dr. Patrick Luyten
Net als bij traditionele face-to-face psychotherapie, toont onderzoek aan dat er geen verschillen zijn in de effectiviteit van verschillende vormen van online therapie. Dit is in feite goed nieuws voor patiënten en hulpverleners, aangezien daardoor het aanbod verder kan gediversifieerd en op maat gemaakt worden. Dat is ook het uitgangspunt van het grootschalige Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) programme in het Verenigd Koninkrijk en van depressiehulp.be, een nieuw online platform voor de behandeling van depressie in Vlaanderen met steun van de Vlaamse overheid. Beide initiatieven worden toegelicht om vervolgens over te gaan tot een kort overzicht van recente online toepassingen van psychodynamische therapie bij courante psychische problemen zoals depressie en angst. De klemtoon ligt daarbij op een hands-on demonstratie van deze toepassingen. Deze lezing wordt afgesloten met een overzicht van recent en lopend onderzoek omtrent de effectiviteit en kosteneffectiviteit van online psychodynamische interventies. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag wie er vooral baat kan hebben bij dergelijke online toepassingen, en voor wie dergelijke toepassingen wellicht weinig effectief en zelfs schadelijk kunnen zijn.

Datum: vrijdag 23 februari 2018
Plaats: Brussel
Prijs: gratis (gefinancierd via Interreg)