Inzet van e-mental health duidelijk op de agenda in Ierland!

20 november 2017

Op 16 november vond de tweede eMEN conferentie plaats in het Hilton in Dublin, Ierland. Met het thema was ‘Technology for Wellbeing’, was de conferentie de hele dag het tweede trending topic op twitter.

De conferentie werd geopend door Dr. Shari McDaid, directeur van Mental Health Reform (MHR), onze Ierse eMEN partner. Zij gaf aan erg blij te zijn met MHRs’ deelname aan dit project, dat een positieve bijdrage kan leveren aan de noodzakelijke hervorming van de Ierse GGZ. Gevolgd door de heer Jim Daly, Ierse Staatssecretaris voor Geestelijke Gezondheid en senioren, die het belang benadrukte van GGZ en de mogelijkheden die technologie biedt om deze zorg toegankelijk te houden voor alle Ieren. Hij sprak ook zijn dank uit aan het Europese Interreg programma dat het eMEN initiatief ondersteunt en gaf aan, mede door een aanmoediging van onze Ierse partner MHR, zich in te gaan zetten voor het ontwikkelen van een e-mental health agenda voor Ierland (als één van de eerste landen in de EU). De staatsecretaris gaf aan dat dit voor hem de belangrijkste conferentie was van het jaar!

Een primeur

Er is in Ierland veel inzet nodig om de lange GGZ wachtlijsten (vaak tot wel 20 maanden) te reduceren en de zorg betaalbaar te houden. Door het jeugdpanel en de deelnemers in de zaal werd dit nogmaals benadrukt. Het goed inzetten van deze technologie zal leiden tot betere en toegankelijkere zorg. De angst dat e-mental health technologie banen zal vervangen was, opvallend genoeg, niet echt een issue tijdens dit event – maar speelt latent wellicht nog wel een rol.

Een mooie primeur tijdens de conferentie was de lancering van de Mindwise pilot in Ierland, door James Hawe van de Health Service Excutive (HSE) verantwoordelijke voor alle publieke gezondheidzorg in Ierland. Mindwise is een applicatie voor depressie en er zijn concrete plannen om deze in 2018 nationaal te testen in alle 9 HSE regio’s. De inzet van assistent psychologen speelt hierbij een belangrijke rol, en wordt wellicht een voorbeeld voor andere landen.

Inzet e-mental health hoog op de agenda 

Andere interessante sprekers waren Judith Parke van Reach Out Australië, die vertelde over hoe ver e-mental health al is geïntegreerd in de Australische GGZ. Ook Prof. Heleen Riper (VU, en partner eMEN) gaf een presentatie over de effectiviteit van e-mental health en hoe kosteneffectief onderzoek kan worden gestimuleerd. Dr. Bert Bonroy (Thomas More Mobilab, en partner eMEN) gaf een demonstratie over het gebruik van wearables in GGZ context. Veel stakeholders hebben elkaar ontmoet tijdens deze conferentie, die erg positief is ontvangen en de inzet van e-mental health duidelijk op de agenda heeft gezet – de conferentie was ook de hele dag het tweede trending topic op twitter.
 
De dag voor de conferentie kwamen de eMEN partners bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken in het MACRO community centre in Dublin en vonden de werkgroepen productontwikkeling en communicatie plaats. De dag daarvoor was er een voortgangsoverleg bij het hoofdkantoor van de HSE in Dublin. MHR, Arq en Interapy namen hieraan deel. eMEN gaat de HSE optimaal ondersteunen om Mindwise succesvol te testen in Ierland (4,8 miljoen inwoners).

eMEn in 2018

Voor 2018 staan er een groot aantal eMEN activiteiten gepland; blijft ons volgen via de website en LinkedIn en sluit je aan bij het eMEN platform. Ook jouw kennis en expertise hebben we nodig om e-mental health snel tot een echt succes te maken!’