Maggie de Block, Belgisch federale minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie, opent 14e eMEN seminar in Leuven

1 mei 2019

Het al weer 14e eMEN seminar stond in het teken van 'Technology and Health: a good Return on Investment' (ROI). Tijdens de opening van het seminar benadrukt minister Maggie de Block het belang van een goede integratie van e-health in het zorgsysteem. Zij vertelde over de verschillende e-health initiatieven die de afgelopen jaren zijn uitgerold en is zeer positief over hoe het eMEN project bijdraagt aan het verder opschalen van eHealth in de GGZ. Zij ondersteunt het eMEN project dan ook van harte. 

Na de opening volgden er een aantal keynote sprekers die vertelde over de Return on Investment (ROI) van de e-health producten die door hun eigen organisatie zijn ontwikkeld. Dirk Antonissen van Pulso, een Belgisch bedrijf dat werkt rond welzijn op het werk en hiervoor technologische tools ontwikkelt, vertelde openhartig over waarom het zo moeilijk is geld te verdienen met e-mental health producten. Grootste probleem: de eindgebruiker wil niet zomaar betalen, omdat deze gewend is aan 'gratis' producten als Facebook en Google. Daarnaast wordt er vaak onvoldoende aandacht gegeven aan design en marketing. 

De andere keynote spreker, Eric Van der Hulst (Innovation Manager Health bij imec, een toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentrum in onder andere digitale technologieën), liet zien hoe technologie ingezet kan worden om de ROI te verhogen aan de hand van een aantal voorbeelden. Tijdens de korte paneldiscussie werd de noodzaak van snellere en efficiënte evaluatiemethoden ook weer duidelijk.

Vóór de start van het seminar had eMEN projectleider Oyono Vlijter (Arq) nog even tijd om samen met project partner Thomas More in gesprek te gaan met minister Maggie de Block. Tijdens dit korte kennismakingsgesprek informeerde Oyono de minister over het belang van het project en de multidisciplinaire implementatie barrières die in alle partnerlanden zichtbaar zijn.

Al met al een zeer interessante ochtend waarin het eMEN project zich weer goed heeft kunnen profileren bij een breed aantal Europese stakeholders die actief zijn in het GGZ domein.