Onderzoeken eGGZ Centrum

11 September 2019

Zoals wellicht bekend heeft het eGGZ Centrum-project een aantal virtual reality applicaties ontwikkeld voor de behandeling van angst, depressie en PTSD. Deze producten hebben we zoveel mogelijk in co-creatie gemaakt. Waarom dit zo belangrijk is, kun je lezen in de folder ‘Van innovatie naar implementatie met co-creatie’.

Een van de doelstellingen van het eGGZ Centrum was om implementatie te versnellen middels gevalideerde producten. Voordat een product gevalideerd is, moet het eerst onderzocht worden. Binnen het project heeft Amsterdam UMC (Universiteit van Amsterdam) en de Vrije Universiteit deze taak op zich genomen. In dit bericht meer over waar we staan met het onderzoek.

Lunchroom Zondag

Het Amsterdam UMC en de VU hebben eerst gewerkt aan het opzetten van de onderzoeksopzetten voor de VR-applicaties voor de behandeling van depressie (Lunchroom Zondag) en agressie (CTRL). De VU heeft inmiddels het eerste gedeelte van het onderzoek afgerond. Dit heeft geleid tot een rapport van aanbevelingen met hierin aanpassingen voor een volgende versie van Lunchroom Zondag. De Lunchroom wordt op basis van deze bevindingen verder aangepast door IJsfontein, de ontwikkelaar.

Verder bereidt de VU twee experimenten voor: een met een relatief gezonde populatie en een met een depressieve populatie, voor de laatste is een METC-aanvraag ingediend, die in juli is goedgekeurd. Voor beide experimenten wordt gestreefd naar 40 deelnemers. Doel van het onderzoek is te achterhalen of situaties in virtual reality heftigere, negatieve, automatische gedachten kunnen genereren in vergelijking met situaties in de ‘echte wereld’. Voor meer informatie over dit onderzoek download de infosheet.

Ctrl en Ctrl 360

Het Amsterdam UMC is in oktober begonnen met de inclusies voor het onderzoek naar de ‘interactieve’ VR-applicatie voor agressiehantering, genaamd ‘Ctrl’. De app is zo genoemd, omdat hij zorgt je weer controle te geven over een agressieve situatie. In december 2018 zijn de inclusies afgerond en heeft Amsterdam UMC een eerste presentatie gegeven over de uitkomsten van het onderzoek die veelbelovend zijn. De dataverzameling wordt naar planning afgerond in het derde kwartaal van 2019; het beoogd aantal deelnemers is 35.

Begin 2019 is het Amsterdam UMC ook verder gegaan met het onderzoek naar de 360 graden versie van de Ctrl. GGZ Delfland en de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben we aan ons onderzoek weten te verbinden en zij doen graag mee in de onderzoek pilot.

Voor de 360 applicatie CTRL, waarin 360 filmopnames van agressie situaties worden vertoond, is ook de dataverzameling voor de pilot gestart in het tweede kwartaal van 2019. Om uiteindelijke implementatie van het product te bevorderen is hierbij gebruik gemaakt van een opzet waarin de VR-applicatie volledig wordt geïntegreerd in de basistraining ‘Omgaan met agressie voor professionals’.

In een pilot gerandomiseerd onderzoek (beoogd aantal deelnemers 30) wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen van deze moderne basistraining waarin cursisten mede gebruik maken van VR in vergelijking met de traditionele basistraining zonder VR. In het derde kwartaal wordt ook de dataverzameling van deze pilot afgerond en geanalyseerd.

De CTRL 360 applicatie is verder in onderzocht bij 15 onafhankelijke agressie hantering trainers (werkzaam voor het Instituut voor Psychotrauma) op gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid. De resultaten van dit gebruikersonderzoek zijn gereed in het derde kwartaal.

Voor de dataverzameling bij DJI is in samenwerking met Thomas More (Mobilab; een projectpartner van Arq verbonden aan het eMEN-project) een wearable gebruikt om naast zelfrapportage ook gebruik te kunnen maken van fysiologische maten voor spanning. De data worden door het Amsterdam UMC en Mobilab gezamenlijk verder geanalyseerd in het derde kwartaal van 2019.

De resultaten van de onderzoeken in het kader van Ctrl zijn door ook gepresenteerd tijdens de conferentie van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) in juni 2019. De poster over dit onderzoek kun je hier downloaden.

3MDR

Last but not least voerde Amsterdam UMC eind 2018 een onderzoek uit onder behandelaren naar de bruikbaarheid van de nieuwe 3MDR software. Motek, de ontwikkelaar van de 3MDR opstelling, heeft dit onderzoek verwerkt in een tweetal rapportages, welke bij zullen dragen aan de verdere certificering van deze innovatieve therapie.