Persoonlijk advies voor veteranen met zelfhulptest MIRROR

1 mei 2017

Veteranen worden in hun werk blootgesteld aan veel stress en niet zelden zonder blijvende klachten. De anonieme zelfhulptest MIRROR die sinds oktober 2016 op het Veteranenloket is in te vullen biedt uitkomst. Het Veteranenloket evalueerde samen met Arq het gebruik van MIRROR.

De zelfhulptest, ontwikkeld door Arq Psychotrauma Expert Groep, geeft veteranen na een ingrijpende gebeurtenis inzicht in hun situatie en geeft ze persoonlijk advies. De uitkomsten zijn veelbelovend:

  • Sinds oktober 2016 hebben 222 unieke gebruikers de test ingevuld.
  • Het percentage mensen dat afhaakte gedurende het invullen van de test was < 3 %.
  • Het grootste deel van de mensen vulde de test voor zichzelf in, vaak lang nadat de schokkende gebeurtenis zich voordeed.
  • Van alle zelfhulpopties die MIRROR biedt na de zelftest – onder andere ‘contact met lotgenoten’ werd gebruikt gemaakt.
  • 10% van de bezoekers kwam via MIRROR in contact met het Veteranenloket, ongeveer de helft daarvan is in zorg terecht gekomen.

MIRROR blijkt een toegevoegde waarde te hebben voor veteranen en hun relaties en zal gebruikt blijven worden op de website van het Veteranenloket. Er werden nog enkele tekstuele verbeteringen gedaan om de applicatie nog beter aan te laten sluiten.

Het Veteranenloket van het Veteraneninstituut biedt 24/7 toegang tot hulp, zorg, materiële ondersteuning en nuttige informatie voor (post-actieve) veteranen en hun thuisfront.