Rathenau Instituut: deel niet zomaar alle gezondheidsdata

18 februari 2019

Digitalisering van publieke services komt steeds vaker voor en wordt steeds meer gezien als de status quo in de huidige samenleving. Veel diensten, van bijvoorbeeld de overheid, worden gedigitaliseerd en breeduit geaccepteerd. Ook in de zorg wordt in de processen, communicatie en behandelingen al jaren steeds meer gedigitaliseerd.

Door de digitalisering binnen de gezondheidszorg ontstaan er ook meer datastromen. Met deze data moet efficiënt en veilig om worden gegaan. Het Rathenau Instituut heeft onderzoek gedaan naar data in de digitale samenleving. In dit onderzoek worden verschillende interessante thema’s aangestipt over hoe de bevolking omgaat en om zou kunnen gaan met nieuwe technologische toepassingen. Er wordt onder andere gekeken naar de effecten van digitalisering op maatschappelijk, economisch en ethisch niveau.

Digitalisering van diensten wordt vaak verkocht als iets met alleen maar positieve waarden, maar door bijvoorbeeld het koppelen van gezondheidsdata van zo veel mogelijk personen (grootschalige platforms), kunnen juist negatieve gevolgen ontstaan voor de gebruikers. Daarnaast wordt aangenomen dat digitalisering en het gebruik van digitale diensten de patiënten meer controle geeft over hun eigen ziekte en het proces eromheen. Dit varieert echter sterkt: waar sommige mensen actief data gebruiken en beheren, verliezen andere juíst de controle.

Dat is een van de redenen waarom het Rathenau Instituut pleit voor het niet zo veel mogelijk delen van data. Er moet juist een focus komen op het implementeren van goede voorbeelden, om te voorkomen dat de gezondheidszorg wordt ondermijnd. Hierbij zou vooral rekening gehouden moeten worden met de kwaliteit en drempelloze toegang van de zorg, dan dat de focus ligt op het geheel digitaal maken van de zorg. Dit geldt ook binnen de geestelijke gezondheidszorg en kan daarom een wijze les zijn voor huidige en toekomstige e-mental health implementaties.

Bron: Rathenau Instituut