‘Sneller, beter, hoe?’, de eindconferentie van het eGGZ Centrum

26 november 2019

Mensen met psychische problemen kunnen sneller grip krijgen op hun leven als zij gebruik maken van e-mental health. Hoewel er verschillende goede toepassingen zijn ontwikkeld, aarzelen veel partijen, waaronder instellingen en verzekeraars, om e-mental health (eMH) in te zetten. Hoe komt dat? Wat kunnen we hieraan doen? Afgelopen 21 november werd hier tijdens de eindconferentie van het eGGZ Centrum op ingegaan.

Op de dag stonden twee thema’s centraal: marketing en innovatie. Kan een goede marketing ertoe bijdragen dat e-mental health wèl wordt gebruikt? Vereist het gebruik van e-mental health een innovatieve aanpak binnen organisaties? En zo ja, hoe dan?

De dag werd geopend door Ate Osinga, lid raad van bestuur van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ ziet het als haar maatschappelijke taak mensen de grip op het leven z.s.m. weer terug te laten krijgen na een schokkende gebeurtenis; eMH kan hierbij goed ondersteunen. Implementatie van eMH blijft lastig en daarom moet het een gedeelde inspanning worden: bepaal vanuit een gedeelde visie waar en hoe je het voor behandelaar en patiënt het beste in kunt zetten.

Na de opening kondigde dagvoorzitter Floortje Schoevaart, Hans Luijckx en Henry Robben aan. Luijckx is operationeel directeur van IJsfontein en Henry Robben hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Luijkcx en Robben wisselden van gedachten over het in de markt zetten van een VR-applicatie; in dit geval de voor het eGGZ Centrum ontwikkelde VR-applicatie Lunchroom Zondag. Alle twee de sprekers zijn het er over eens dat partners gezamenlijk de markt moeten verkennen. Robben voegt een belangrijke les toe: denk niet vanuit het product, maar vanuit het ecosysteem. Wat zijn de voordelen voor het systeem en welke partijen zijn hier bij betrokken? Het gaat niet om de technologie, maar wat je ermee doet! Een interessant en aanstekelijk verhaal.

Jarno Meijer van Therapieland was de volgende spreker. Meijer vertelde over hoe Therapieland succesvol een platform heeft opgezet voor cliënten in de GGZ om mentaal fit te worden of te blijven.

Het anders werken werd belicht door professor Rob Pieters van het Prinses Maxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie. Pieters hield de aanwezigen voor: bedenk waarom je wilt veranderen. En als het moeilijk wordt, bedenk dan: wat zou ik voor mijn eigen kind doen? Veranderen heeft visie en lef nodig, waarbij het eigen ego en instituutsbelang ondergeschikt moet worden.

Na het verhaal van Pieters volgden twee workshoprondes waarin dieper werd ingegaan op de thematiek van de dag. Peter Klumpenaar van GGZ NHN ging in op hoe je innovaties kunt implementeren binnen je organisatie. Jarno Meijer ging in zijn workshop praktisch aan de slag met de deelnemers om een product in de markt te zetten. De derde workshop, gegeven door Michiel Bähler, ook van GGZ NHN, ging over de implementatie van 'anders werken' door zogenaamde F-ACT-teams en waarom dit zo'n succes is geworden. 

Professoren Heleen Riper en Jos de Mul reflecteerden over de rol van ‘vertrouwen’ in het gebruik van eMH. Riper is hoogleraar e-mental health aan de Vrije Universiteit. Jos de Mul is verbonden als hoogleraar filosofische antropologie aan de Erasmus Universiteit Amsterdam. Overheden, ngo’s en marktpartijen interveniëren op basis van statistische correlaties in het leven van burgers en gebruiken deze ook ter rechtvaardiging. Daarom is het volgens De Mul belangrijk om vanuit de filosofisch-ethische hoek na te denken over ‘vertrouwen’, ‘privacy’ en ‘doelmatigheid’ bij het gebruik van eMH. Een levendige discussie met de zaal volgde.

De dagvoorzitter sloot de conferentie af, waarna bezoekers na konden praten onder het genot van een hapje en een drankje. We kijken terug op een geslaagde conferentie, dat vinden wij niet alleen, maar u ook! Uit de enquête blijkt dat bezoekers de conferentie waardeerden met gemiddeld een 8,5! Wij danken u hartelijk voor uw komst en zien uit naar een weerzien!

Presentaties downloaden

Download hier het programmaboekje

Download hier de presentatie van Henry Robben

Download hier de presentatie van Jarno Meijer

Download hier de presentatie van Rob Pieters

Download hier de presentatie van Michiel Bahler

Download hier de presentatie van Peter Klumpenaar

Download hier de presentatie van Jos de Mul