Startconferentie eGGZ Centrum 16 februari 2017

24 februari 2017

Aan het einde van 2015 schreven we over het eindcongres van kennisplatform INPREZE: “Met deze conferentie komt een einde aan de projectfase van INPREZE. Maar wat met behulp van alle partners, betrokkenen en belangstellenden is neergezet willen we graag een vervolg geven. De komende jaren gaat het INPREZE kennisplatform verder met kennisdeling over (nieuwe vormen van) e-mental health en het succesvol implementeren van deze technologie binnen de GGZ. We hopen de komende tijd samen met u, nieuwe en inspirerende tijden tegemoet te gaan!” Met de startconferentie van het eGGZ Centrum op 16 februari jongstleden zijn die nieuwe tijden aangebroken.

Van INPREZE naar eGGZ Centrum
Weliswaar met een nieuwe naam - ‘eGGZ Centrum’ – willen we verder gaan met waar INPREZE gebleven was. Waarom die andere naam en hoezo verder gaan dan INPREZE? Dat zit zo. Toen INPREZE als project was afgerond bleek de behoefte te bestaan om meer te doen dan het kennisdelen over het gebruik van online GGZ-preventie en zorg.

Wil het gebruik van goed gevalideerde e-mental health producten stijgen, dan moet er meer geïmplementeerd worden. En om implementatie te versnellen moet er gezamenlijk, - dat wil zeggen met eindgebruikers, onderzoekers, behandelaren en ontwikkelaars - gekeken worden naar wat een zinvol product is en hoe dit eruit moet zien.

Tot slot is naast delen, het borgen van kennis en producten belangrijk. Vandaar ook de naam eGGZ Centrum. Met het eGGZ Centrum willen we daadwerkelijk een fysiek centrum neerzetten dat zich richt op het borgen, doorontwikkelen én succesvol implementeren van e-mental health producten. Inmiddels is stichting Arq vanaf 1 mei 2016 met 9 partners gestart om het eGGZ Centrum op te zetten; en met de startconferentie zoeken we ook officieel contact met andere instellingen en belangstellenden om het eGGZ Centrum een succes te maken.

De startconferentie
Goed, terug naar de startconferentie. Thema van de dag was: ‘De implementatie van innovatie’ en vond plaats bij projectpartner IJsfontein op het Marineterrein te Amsterdam. Kamran Ullah, journalist bij De Telegraaf, opende de bijeenkomst en via het interactieve systeem van Mentimeter bleek dat bezoekers vooral op zoek waren naar ‘inspiratie’ en het opdoen van ‘kennis’.

De eerste plenaire presentatie was van emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over het ‘cappucinomodel in de zorg.’ Volgens dit model ontvangen alle zorgaanbieders een abonnementstarief of salaris en een kleine betaling per verrichting. Als schuim op de cappuccino ontvangen zij betaling voor innovaties. Volgens Schrijvers zou dit een oplossing zijn om innovaties te bekostigen en wachtlijsten te verkorten.

De tweede presentatie werd gehouden door e-mental health professor Heleen Riper (VU). Heleen stipte het belang van onderzoek aan, om te komen tot goed gevalideerde e-mental health. Immers, hier geldt niet: baat het niet, dan schaadt het niet. Techniek loopt echter vaak voor op onderzoek, mede ook doordat degelijk onderzoek lang duurt. Daarom pleit Riper ervoor onderzoek en techniek meer hand in hand te laten lopen. Dit kan door onderzoek meer iteratief te laten verlopen oftewel ‘evidence-based practice & practice-based evidence’. Start met een kleine ‘n’ bijvoorbeeld, kijk wat wel en niet werkt middels een experiment, houd wat werkt (gooi wat niet werkt weg) en ga door met ontwikkelen. Uiteindelijk houd je een product over dat werkzaam is volgens een kleine ‘n’, dan zou je kunnen testen of het werkt in de praktijk (een grotere ‘n’) en daar de effectiviteit verder onderzoeken.

Vervolgens waren er twee workshoprondes waar bezoekers konden kiezen uit 6 verschillende workshops. Deze gingen o.a. over hoe je e-health levend houd in de organisatie (Rob van der Vloed), hoe je succesvol implementeert (Mathilde Muis), wat de GGZ kan leren van het MKB (Peter Klumpenaar) en hoe de behandelaar van de toekomst eruit ziet (Martin de Heer). Het ministerie van Volksgezondheid, in de persoon van Kamal de Bruijn, verzorgde een workshop over de bekostiging van innovatie in de GGZ. Het ministerie vindt innovatie zeer belangrijk, maar wil ook dat ‘pilotitis’ voorkomen wordt. Tot slot konden bezoekers zich door Hobbe Jan Hiemstra laten informeren over wat het eGGZ Centrum kan betekenen voor instellingen.

Na de workshoprondes nam Guntur Sandino van CleVR ons mee in wat Virtual Reality kan betekenen voor de GGZ. Sandino toonde de bezoekers aan aantal voorbeelden van hoe VR nu al gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de behandeling van hoogtevrees, vliegangst, maar ook pleinvrees en psychose. VR biedt een hoop kansen voor de GGZ, bijvoorbeeld voor realistische ‘exposure’ in een ‘laboratorium’ setting. En met het goedkoper worden van de hardware kan er in de nabije toekomst ook steeds meer thuis geoefend worden om sneller grip te krijgen op het dagelijks leven.

Als afsluiting vond een paneldiscussie plaats. In het panel zaten Miranda Olff (hoogleraar AMC), Guntur Sandino (CleVR), Yvonne Moolenaar (GGZ Nederland), Bart Schrieken (Interapy) en Kamal de Bruijn (VWS). Discussie was er over de vraag of de GGZ meer geld nodig heeft om te innoveren. Enerzijds is dat nodig, anderzijds moet er gekeken worden naar wat er nu al is en daar gebruik van maken. Meer eensgezindheid was er over of de GGZ moet werken aan een gezamenlijke visie op e-health om opschaling te bevorderen. De meeste discussie was er over of sommige interventies geïmplementeerd kunnen worden zonder validatie.

Na de paneldiscussie sloot de dagvoorzitter de conferentie af en was er voor de bezoekers de kans na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. We kijken terug op een geslaagde conferentie, dat vinden wij niet alleen, maar u ook! Uit de enquête blijkt dat bezoekers de conferentie waardeerden met gemiddeld een 8! Wij danken u hartelijk voor uw komst en zien uit naar een weerzien in een van de volgende bijeenkomsten. Houd hiervoor onze website in de gaten: www.e-mence.org/eggz.

Presentaties
Download hier de presentatie van Guus Schrijvers.
Download hier de presentatie van Heleen Riper.
Download hier de presentatie van Mathilde Muis.
Download hier de presentatie van Peter Klumpenaar.

Partners in het eGGZ Centrum