Tweede Belgische eMEN seminar in Brussel

26 februari 2018

De afgelopen week stond onze Belgische partner Thomas More in de spotlight.

Het 2e Belgische eMEN seminar vond plaats op vrijdag 23 februari 2018 in Brussel met als thema: ‘Therapie online?! Reflecties vanuit de psychodynamische psychotherapie & ethische kwesties.’ Gastspreker Frank Robben nam ons mee in de privacy en veiligheidsmaatregelen die genomen zijn bij het 3-jarig implementatietraject van het eGezondheidslandschap in België. Professor dr. Chris Gastmans en professor dr. Patrick Luyten hielden een pleidooi voor blended care. Chris Gastmans door zijn nadruk op de onmisbaarheid van het lichamelijke aspect van een face to face interactie tussen behandelaar en patiënt. In dit contact zitten signalen verstopt die online verloren gaan. Patrick Luyten deed dit door aan te tonen dat het slagen van een online toepassing voor bijvoorbeeld depressie afhangt van het vermogen tot zelfinzicht en de mate van sociale cognitie van de gebruiker. Kortom: e-health werkt, maar is niet voor iedereen geschikt zonder begeleiding.     

Werkgroepen

De donderdag voor het seminar kwam de eMEN werkgroep productontwikkeling bijeen om de 6 productpilots te bespreken die eMEN in de partnerlanden gaat uitvoeren. De lijst met producten die door eMEN is geselecteerd vindt u hier. De pilots hebben geen uniforme aanpak. Elk land zit in een andere fase van e-health en behoeft een andere aanpak. Gedurende alle fases van het pilot traject zal eMEN nauw de aanpak en resultaten monitoren. De leringen die hier uit voortkomen worden geanalyseerd om zo tot een meer gestandaardiseerde pilot- en  implementatie aanpak te komen. De aanpak van de Belgische pilot Moodbuster werd als slotstuk van het seminar gepresenteerd. 

De vrijdag na het seminar kwam de eMEN werkgroep communicatie bijeen om de voortgang te bespreken en het script van een animatie over eMEN door te nemen!