Werk mee aan een behoeftepeiling onder Europese zorgprofessionals!

24 maart 2020

Het coronavirus zorgt wereldwijd voor veel paniek op een voor velen ongekende schaal. Niet alleen de druk op de zorg is enorm, maar ook financiële markten komen in problemen en steeds meer landen raken in een lock-down.

Het zijn barre, maar ook bijzondere tijden. De druk op sectoren om de productie naar ‘online’ te verplaatsen neemt enorm toe. Logisch, als steeds meer fysieke beperkingen gelden. In de GGZ is dit niet anders; ook hier geldt: werk zoveel mogelijk thuis én maak dus zoveel mogelijk gebruik van e-mental health (eMH).

Een aantal jaar geleden is ARQ met het eMEN project gestart met als doel een Europees samenwerkingsplatform op te richten voor het bevorderen van meer betaalbare, toegankelijke, en effectieve geestelijke gezondheidszorg door productinnovatie, ontwikkeling, implementatie en kennisuitwisseling. We werken hiervoor samen met partners werkzaam in het hoger onderwijs, ggz en MKB uit Duitsland, Engeland, Belgie, Ierland, Frankrijk en ons eigen land.

Uiteraard probeert het eMEN consortium ook bij te dragen aan het omgaan met de crisis die het coronavirus met zich mee brengt. In de afgelopen jaren heeft het eMEN project veel kennis en ervaring opgebouwd over de barrières en versnellers bij de implementatie van e-mental health. Onlangs zijn we dan ook door het Europees Parlement gevraagd om input te geven voor het opzetten van een Europees centrum dat grootschalige ggz-hulpprogramma’s gaat coördineren in het kader van de Covid-19 crisis. We hebben hier ook voorgesteld om kenniscentrum Impact mee te nemen, aangezien zij veel kennis hebben over ‘community resilience’ en psychosociale hulp na rampen.

Met het eMEN consortium is vorige week gekeken wat we naast bovenstaande nog meer kunnen betekenen. We willen gezamenlijk graag komen tot een ‘Covid-19 hulppakket’, met daarin bijvoorbeeld welke platformen geschikt zijn om mee te behandelen, webinars over gebruik van eMH, (gevalideerde) apps (voor zelfhulp) en tips en tricks voor implementatie. Zorgprofessionals in de ggz kunnen ons nu ook verder helpen!

Vanuit onze Belgische partner is namelijke gevraagd een survey te verspreiden die snel duidelijk moet maken waar de behoefte ligt bij zorgprofessionals in Europa, nu face-to-face behandelingen steeds minder mogelijk zijn. We zouden erg geholpen zijn als je deze vragenlijst zou willen invullen, om zo de Nederlandse situatie in kaart te brengen. Het kost 5 minuten van je tijd. Je vindt de vragenlijst hier: https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_9YSaGo4ocyxNjud. We danken je alvast heel hartelijk voor de medewerking en houden je uiteraard op de hoogte van de uitkomsten. Ook houden we ons ook warm aanbevolen voor tips met betrekking tot het ‘Covid-19 hulppakket’!