Nieuws

5 juli 2019

eMEN gaat deel uitmaken van het support netwerk van de eHealth HUB. Deze eHealth HUB is een internationale, EU-gefinancierd initiatief voor digitale gezondheid.

11 juni 2019

Onze eMEN PowerPoint productvideo is nu beschikbaar.

29 mei 2019

Op dinsdag 28 mei bezochten Bart Schrieken (Interapy) en Corne Versluis (Arq) de ‘Ierse’ eMEN pilots in Dublin. In Ierland is Mental Health Reform (MHF), de Ierse eMEN-partner, samen met University College Dublin en de Health Service Executive (HSE) bezig met de ontwikkeling van eWell en PeskygNATS.

28 mei 2019

In the past decades, science has developed a better understanding of the causes for mental disorders. In general, mental health problems are related to complex interactions between societal (e.g.

27 mei 2019

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum behandelt mensen met een psychologisch trauma, veteranen bijvoorbeeld. Koningin Máxima, die geregeld slachtoffers opzoekt, kwam een kijkje nemen.

24 mei 2019

ARQ heeft op 23 mei Hare Majesteit Koningin Máxima ontvangen voor een werkbezoek. De Koningin heeft tijdens het werkbezoek zowel medewerkers als patiënten van ARQ gesproken. Onderwerpen waren onder andere hoe je om kan gaan met schokkende gebeurtenissen en hoe je voorkomt dat mensen na aanslagen, oorlog of ongelukken permanent last houden van deze ervaring. Ook waren er demonstraties van behandelmethodes, zoals de innovatie 3MDR behandeling waar met behulp van een loopband en virtual reality patiënten met PTSS worden behandeld. Het eGGZ Centrum, mede mogelijk gemaakt door het Europese Kansen voor West-II programma en de provincie Noord-Holland, maakte de 3MDR opstelling mobieler, zodat meer instellingen er gemakkelijker gebruik van kunnen maken.

23 mei 2019

In plaats van te lang wachten op behandeling in de gespecialiseerde ggz, kunnen mensen sneller geholpen worden in de generalistische basis ggz. De wachttijd voor behandeling kan hiermee in veel gevallen met de helft worden verkort. Dat stelt CZ in een persbericht.

23 mei 2019

Een online cliëntenplatform waarop ruim 100 verschillende e-health modules van verschillende leveranciers gekoppeld zijn. Dat is Mentaal Beter als eerste ggz-instelling in Nederland gelukt.

22 mei 2019

Er is een norm voor veilig mailen in de zorg beschikbaar gekomen. Deze NTA 7516, die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is vastgelegd in een overeenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en normalisatieinstituut NEN.

22 mei 2019

Mind gaat samen met 10 GGZ instellingen GGZ-apps in kaart brengen

22 mei 2019

Het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz, waarin geen dbc’s meer worden vergoed maar zorgprestaties, vindt breed bijval in het veld.

17 mei 2019

"Protocollen en richtlijnen zijn gebaseerd op een gestolde wetenschappelijke werkelijkheid"

15 mei 2019

Elk jaar onderscheidt de Europese Commissie door de EU gefinancierde projecten die excellentie en nieuwe benaderingen in regionale ontwikkeling laten zien. Deze projecten worden voorgedragen voor de zogenaamde Regiostars Awards, een soort van Champions League voor projecten. Doel van de prijzen zijn andere regio's en projectmanagers in Europa te inspireren.

14 mei 2019

Hoe maak je e-health een effectief onderdeel van je behandeling of begeleiding van mensen met psychische problemen? Tijdens de cursus 'Blended behandelen en begeleiden' van de RINO, maak je kennis met verschillende mogelijkheden en hun meerwaarde bij blended behandelen.  

1 mei 2019

Het al weer 14e eMEN seminar stond in het teken van 'Technology and Health: a good Return on Investment' (ROI). Tijdens de opening van het seminar benadrukt minister Maggie de Block het belang van een goede integratie van e-health in het zorgsysteem. Zij vertelde over de verschillende e-health initiatieven die de afgelopen jaren zijn uitgerold en is zeer positief over hoe het eMEN project bijdraagt aan het verder opschalen van eHealth in de GGZ. Zij ondersteunt het eMEN project dan ook van harte. 

18 april 2019

Binnen het eGGZ Centrum hebben GGZ NHN, GGZ Delfland, CleVR, Arq, en Amsterdam UMC (locatie Amsterdam) gewerkt aan het ontwerpen en valideren van [Ctrl]: een Virtual Reality (VR) toepassing voor agressiehantering. [Ctrl] helpt medewerkers in de forensische GGZ om te gaan met agressie op de werkvloer. Doel van [Ctrl] is dat meer mensen getraind worden door de training leuker te maken en ervoor te zorgen dat mensen zichzelf ook kunnen trainen.

21 maart 2019

Er bestaan grote verschillen in de toegankelijkheid van zorg tussen regio's van Europese landen. Een artikel van Euractiv geeft aan hoe deze toegankelijkheid mogelijk kan worden vergroot

27 februari 2019

De GGZ zorg staat nooit stil, continu wordt er gezocht naar verbeteringen of veranderingen in de protocollen om te zorgen dat de beste zorg wordt aangeboden aan patiënten, zo valt te lezen in een artikel van Tom van Daelen en Eva van Asschen in het blad GZ-psychologie. Omstreeks 2000 werd zo ook het begin gemaakt van technologie in psychologische behandelingen, in combinatie met ‘face-to-face’ contact. Dit staat ook wel bekend als blended care.

18 februari 2019

Digitalisering van publieke services komt steeds vaker voor en wordt steeds meer gezien als de status quo in de huidige samenleving. Veel diensten, van bijvoorbeeld de overheid, worden gedigitaliseerd en breeduit geaccepteerd. Ook in de zorg wordt in de processen, communicatie en behandelingen al jaren steeds meer gedigitaliseerd.

28 januari 2019

Meer dan 200 professionals en (ex)patiënten namen op 24 januari deel aan de eMEN conferentie 'Prevention with digital technologies; expanding the possibilities for better mental health'. De conferentie werd georganiseerd door eMEN partner Mental Health Foundation en geopend door hun nieuwe CEO Mark Rowland.

Pages