Nieuws

13 October 2016

Na afronding van het INPREZE project bleek de behoefte te bestaan om méér te doen dan kennisdeling op het gebied van e-Mental Health toepassingen.

17 September 2016

In een algemene kaderzetting gaf Yvonne Moolenaar aan welke uitdagingen er nog liggen op het gebied van eHealth zoals:

  • Te weinig gebruikers

  • Onbekendheid behandelaren •

  • Beperkte (inzicht in) wetenschappelijke evidentie •

26 augustus 2016

Arq Psychotrauma Expert Groep, VU, Interapy B.V. en 7 andere partners in Noordwest-Europa bundelen de krachten met het project ‘e-mental health innovation and transnational implementation center North West Europe’ (eMEN).

25 augustus 2016

Nederland is koploper op het gebied van e-Mental Health. Voor de geestelijke gezondheidzorg zijn inmiddels veel app’s, games en ‘virtual reality’-toepassingen ontwikkeld ter ondersteuning van behandelingen in de GGZ. Ondanks deze grote stappen blijkt het nog steeds lastig te zijn om e-Mental Health op grote schaal geïmplementeerd te krijgen.

Pages