eGGZ Centrum

Het eGGZ innovatie- en implementatiecentrum (eGGZ Centrum) wil door een integrale aanpak en intensieve samenwerking tussen MKB, kennis- en zorginstellingen, een snellere en brede opschaling van e-health in de GGZ.

Om dit praktisch handen en voeten te geven worden er 4 Virtual Reality (VR) applicaties (door)ontwikkeld die hulp moeten bieden bij angst, depressie en PTSS. Deze innovatieve en unieke aanpak zal structureel plaatsvinden in een eGGZ centrum (proeftuin) en direct bijdragen aan het verder uitbouwen van de voorsprong van de metropoolregio Amsterdam (Nederland) op het gebied van eGGZ. De regio zal hierdoor uitgroeien tot een internationaal eGGZ kennis- exportcentrum.

Het eGGZ Centrum is een voortvloeisel uit het INPREZE-project. Na afronding van het INPREZE project bleek de behoefte te bestaan om méér te doen dan kennisdeling op het gebied van e-mental health toepassingen. Er lag nog een braakliggend terrein op het gebied van implementatie en het in co-creatie ontwikkelen van nieuwe producten die noodzakelijk zijn voor succesvolle opschaling van e-mental health. 

Vandaar dat vanuit Arq Psychotrauma Expert Groep met onderstaande projectpartners is gestart met het eGGZ Centrum-project. Het eGGZ Centrum richt zich o.a. op het borgen, doorontwikkelen én succesvol implementeren van e-mental health producten die bijvoorbeeld uit INPREZE zijn voortgekomen en binnen het eGGZ Centrum worden ontwikkeld.

Aan het project zijn de volgende projectpartners verbonden:

Het eGGZ Centrum is mede mogelijk gemaakt door:

Contact:
Wilt u meer informatie over het eGGZ Centrum project of op de hoogte worden gehouden van activiteiten? Neem contact op met:

Hobbe Jan Hiemstra
E: h.hiemstra@arq.org
T: 020 660 19 40

Nienoord 13
1112 XE Diemen