Governance

Het project zal worden uitgevoerd op basis van de volgende beproefde projectimplementatiestructuur. Allereerst is er een Projectstuurgroep: hierin zijn alle partners vertegenwoordigd (projectleiders); de penvoerder ARQ is voorzitter.

De projectstuurgroep komt iedere 2 maanden bijeen om de projectvoorgang te bespreken: behaalde resultaten, knelpunten en voorbereidingen in verband met de voortgang rapportages.

Projectbureau / projectmanagement; verantwoordelijk voor: het uitvoeren en monitoren van de projectactiviteiten, de 4 werkpakketten / projectonderdelen; opstellen van de financiële en technische voortgangsrapportages;  aansturen en ondersteunen projectpartners (helpdesk) en projectcommunicatie. Het projectbureau bestaat uit ARQ medewerkers:

  • projectcoördinator (voorzitter stuurgroep)
  • projectleider
  • subsidiecoördinator
  • communicatiemedewerkers
  • controllers
  • secretariële ondersteuning.

Het projectbureau wordt ondergebracht in Diemen en is onderdeel van het ARQ Service Center.

Er wordt een Adviescomité opgericht bestaande uit experts op het gebied van online therapie en geestelijke gezondheidszorg. Bij complexe problemen, waar de partners niet zelf kunnen uitkomen, wordt het adviescomité ingeschakeld; het comité adviseert de stuurgroep, maar kan ook het projectbureau adviseren. De experts zijn niet direct betrokken bij de uitvoering van het project.

Werkpakketten / projectonderdelen. Er zijn 3 werkpakketten. Werkpakketten 1 en 3 worden geleid door ARQ en Werkpakket 2 door de VU-VUmc. De WP leiders coördineren de activiteiten per WP; in de stuurgroep wordt de voortgang per WP besproken.

Voor de ontwikkeling van 4 VR producten worden 4 aparte werkgroepen opgezet – depressie, angst en PTSS. Deze werkgroepen bestaan uit ontwikkelaars, onderzoekers, behandelaren en eindgebruikers die in co-creatie de producten gaan ontwikkelen. De game-ontwikkelaars leiden deze werkgroepen.

Op basis van het voorgaande ziet het organogram van de projectorganisatie er als volgt uit: