Missie en doel

Het doel van het eGGZ Centrum is om een internationaal e-health innovatie- en implementatie centrum op te zetten voor de GGZ. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een proeftuin, waarin eindgebruikers, universiteiten (validatie), GGZ- instellingen en ondernemers in een realistische omgeving kunnen samenwerken aan producten. Hierdoor hopen we dat de marktintroductie van eGGZ producten wordt versneld. Een (multidisciplinair) valorisatie- en opschalingsgericht centrum bestaat nog niet in Nederland.

Er is in de KVW regio veel kennis op het gebied van ICT, serious gaming en e-health. Deze kennis moet echter beter en sneller naar de markt worden gebracht zodat de regio hiermee meer economische waarde kan creëren (valorisatie). Dit kan alleen als er meer en strategisch en multidisciplinair wordt samengewerkt tussen de GGZ, kennisinstellingen, MKB, overheden en verzekeraars; met een grensoverschrijdende blik.

Door multidisciplinair een aantal state-of-the-art eGGZ producten te ontwikkelen zal snelle en brede toepassing van eGGZ worden gestimuleerd. Bij state-of-the-art gaat het om applied games op basis van virtual reality (VR), ondersteund door wearables die fysieke functies (zoals hartslag en bloeddruk) monitoren. VR wordt de komende jaren (binnen en buiten de GGZ keten en in combinatie met apps) een essentieel instrument voor het verminderen van psychische klachten.

Met dit project proberen wij niet alleen in de Kansen voor West (KVW) regio, maar ook landelijk en met name internationaal, een doorbraak te realiseren waardoor Nederland voor Europa en mogelijk wereldwijd hét centrum wordt voor e-mental health ontwikkeling (eGGZ). Dit is onderdeel van de stevige business case die is gericht op exploitatie van de resultaten (VR/eGGZ producten, eGGZ adviesdiensten) die door de partners in het eGGZ centrum worden ontwikkeld.