Ontstaan

In vergelijking met andere Europese landen wordt de Nederlandse GGZ als koploper gezien als het gaat om de ontwikkeling van e-mental health. Een groeiend aantal GGZ-instellingen biedt dan ook behandelingen aan die deels online zijn. Dit is echter marginaal, een paar procent van alle cliëntcontacten. Grootschalige implementatie blijft helaas achter bij de verwachtingen doordat de effectiviteit en kwaliteit van eGGZ producten nog niet voldoende is. Hierbij spelen ook niet-technologische factoren een belangrijke rol, zoals co-creatie, acceptatie, privacy, organisatie, kwaliteitsstandaarden, correct en op het juiste niveau inzetten van eGGZ, bekostiging, eGGZ onderwijs en wetenschappelijke evidentie. Bij dit laatste biedt de klassieke klinische validatie meestal geen oplossing voor eGGZ toepassingen, vanwege krappe verdienmodellen en innovaties (‘slimmere varianten’) die elkaar snel opvolgen.

In het kader van het INPREZE project (gefinancierd door Kansen voor West in de periode 2012-2015) zijn de afgelopen jaren een aantal kennisuitwisselingsbijeenkomsten geweest, apps ontwikkeld en getest die het succesvol toepassen van e-health in de GGZ hebben gestimuleerd.

Om een grote implementatiestap te kunnen zetten is het noodzakelijk de al aanwezige kennis  door te ontwikkelen naar een hoger innovatieniveau en te zorgen voor brede acceptatie en toepassing van e-health in de GGZ. Het eGGZ Centrum wil dit vervolg op INPREZE bewerkstellingen.