Over ons

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren geleid tot een toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg (GGZ): baanonzekerheid, automatisering, meer nadruk op zelfredzaamheid en grotere toegankelijkheid van de GGZ.

De overheidsuitgaven voor geestelijke gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren gestegen naar een bedrag van bijna 6 miljard euro per jaar. Om de stijging beheersbaar te houden zal de GGZ goedkoper en efficiënter (‘slimmer’) moeten gaan werken, met meer preventie, aandacht voor lichamelijke gezondheid en eigen regie door de patiënt, zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt. Ehealth speelt hierbij een cruciale rol.

Nederland is koploper binnen Europa in de ontwikkeling van e-mental health. Een groeiend aantal GGZ-instellingen biedt e-health aan, maar toch blijft grootschalige integratie achter. Het eGGZ Centrum, dat een logisch vervolg is op het kennisplatform INternet PREventie en ZElfhulp in de GGZ (INPREZE) wil hier verandering in brengen. Hiervoor is het met name belangrijk dat er gevalideerde en gebruiksvriendelijke producten worden ontwikkeld, in samenwerking met GGZ-instellingen, MKB-bedrijven, onderzoeksinstellingen en cliënten. Het eGGZ Centrum wil een fysiek platform bieden om dit te kunnen faciliteren.

Projectpartners van het eGGZ Centrum zijn:

[1] Stichting Arq, Psychotrauma Expert Groep is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Elke partner in Arq is expert op een deelterrein. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning. Voor individu, organisaties en samenleving. De groep (250 FTE, 375 medewerkers; < 30 mln omzet per jaar) bestrijkt gezamenlijk een groot deel van het totale terrein van trauma- en stress gerelateerde stoornissen: beleidsontwikkeling voor overheid en semi-overheid, preventie en vroegsignalering, belangenbehartiging van verschillende psychotrauma doelgroepen, screening en diagnostiek, protocollaire GBGGZ behandeling en hooggespecialiseerde zorg. Arq bestaat uit de volgende partners:

Dankzij het Kansen voor West project INPREZE en het daaruit ontstane kennisnetwerk heeft Stichting Arq haar positie als e-health expert in de GGZ weten te versterken.

[2] Stichting VU-Vumc; VU-Vumc (onderdeel Vrije Universiteit), prof. dr. Heleen Riper, is in Nederland  de belangrijkste speler als het gaat om internationaal (‘evidence based’) onderzoek naar de effectiviteit van eGGZ toepassingen. Het Triple-E -health onderzoeksnetwerk gaat een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het eGGZ centrum.

[3] Academisch Medisch Centrum (AMC); Divisie Psychiatrie. Prof. dr. Miranda Olff. Via o.a. deelname aan het INPREZE project hebben ze veel kennis ontwikkeld m.b.t. het  ‘evidence based’ testen eGGZ applicaties, een belangrijk onderdeel van ‘eGGZ centrum’. Een van de weinige organisaties die ervaring heeft met het ‘evidence based’ onderzoeken (RCTs) van apps.

[4] Interapy B.V. (MKB); eerste (1999) 100% online behandelorganisatie ter wereld; veel eGGZ kennis en expertise; Interapy speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen en testen van de nieuwe applicaties, die op termijn zullen worden gecombineerd met hun bestaande eGGZ behandelmethodiek; drs. Bart Schrieken, Directeur Zorg; onderdeel HSK groep; ± 30 medewerkers.

[5] IJsfontein Holding B.V. (MKB); ontwikkelaar (virtual reality) applied games, o.a. voor de zorg; werkt al samen met de VU-Vumc, expertise VR ‘Unity’ platform. Operationeel directeur Hans Luijckx; ± 40 medewerkers. IJsfontein gaat één van de VR applicaties ontwikkelen in het project (depressie, volwassenen).

[6] Little Chicken Game Company B.V. (MKB); een van de eerste VR gaming bedrijven in Nederland (2001). Little Chicken heeft al VR applicaties voor de zorg ontwikkeld. CEO: Michiel Sala; ± 25 medewerkers. Little Chicken gaat één van de VR applicaties ontwikkelen in het project (depressie, jongeren).

[7] CLeVR B.V.; VR expert die interactieve VRET/virtual reality exposure therapie technologie heeft ontwikkeld; specifieke eGGZ expertise: (evidence based) VR game voor behandeling van psychose (werkt o.a. samen met partner GGZ Noord-Holland-Noord); spin off als gevolg van een samenwerking tussen de TU Delft (Interactive Intelligence Group) en de UvA (Klinische Psychologie); directeur Guntur Sandino. CLeVR gaat één van de VR applicaties ontwikkelen in het project (angst-psychose), in directe co-creatie met onderzoekers uit het werkveld; ± 10 medewerkers.

[8] GGZ Noord-Holland-Noord; GGZ instelling die als een van de eerste in Nederland is begonnen met eGGZ implementatie; vooral geïnteresseerd in testen van innovatieve eGGZ toepassingen om wetenschappelijke evidentie vast te stellen, zodat brede opschaling kan plaatsvinden; ± 1250 FTE; ± 118 mln omzet; ± 12.000 patiënten.

[9] Motekforce Link B.V.; ontwikkelen rehabilitatietechnologie met ‘real time feedback’ op basis van virtual reality technologie. Motekforce Link heeft recentelijk een toepassing ontwikkeld gericht op het behandelen van PTSS bij o.a. veteranen. Deze toepassing bestaat uit een loopband met daar omheen panelen waarop belevenissen (bijv. foto’s, filmbeelden, woorden) die te maken hebben met het trauma worden geprojecteerd. Dit product zal verder moeten worden gevalideerd en meer mobiel worden gemaakt.

[10] GGD Amsterdam; GGD Amsterdam wil meer eGGZ inzetten voor GGZ hulpverlening, o.a. opschaling digitale Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) voor met name de Openbare GGZ. De ZRM is een uitstekend opschalingsinstrument voor eGGZ producten, doordat het gemeenten stimuleert om o.a. eGGZ producten in te zetten bij het ondersteunen van burgers (m.n. in kader van de Wmo).

Het eGGZ Centrum project wordt mogelijk gemaakt door het programma Kansen voor West 2 en de provincie Noord-Holland.

Contact:
Wilt u meer informatie over het eGGZ Centrum project of op de hoogte worden gehouden van activiteiten? Neem contact op met:

Hobbe Jan Hiemstra
E: h.hiemstra@arq.org
T: 020 660 19 40

Nienoord 10
1112 XE Diemen