eMEN

Bijna 165 miljoen mensen (38% van de EU-bevolking) lijden elk jaar aan een psychische aandoening zoals depressie of angst. Door maatschappelijke ontwikkelingen stijgt de vraag naar geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit leidt tot substantiële economische (20% van de totale ziektenlast) en sociale lasten. Door het inzetten van innovatieve en hoogwaardige eGGZ(e-health)producten zullen deze  lasten verminderen.

Er zijn echter specifieke uitdagingen en regionale verschillen met betrekking tot het inzetten van eGGZ voor preventie en behandeling. Gemiddelde wordt er slechts bij 8% van de GGZ behandelingen in NWE (i.e. NL, FR, DE, UK, BE en IE) eHealth ingezet. Met <1% wordt er in FR het minst eGGZ ingezet en met 15% in NL het vaakst.

Daarnaast is er in de EU een substantiële latente GGZ vraag van gemiddelde 6,8%. Na afronding van het project zal het gemiddelde gebruik van eGGZ zijn gestegen met 7%, tot 15%. Dit draagt direct bij aan de economische ontwikkeling en innovatiecapaciteit van de regio: groei van het aantal eHealth MKBs, lagere kosten voor gezondheidszorg en verbeterde GGZ. Om deze veranderingen te realiseren zal er een EU platform voor eGGZ innovatie en implementatie worden opgericht - een eerste in zijn soort - met publieke en private partners. Dit zijn belangrijke stakeholders in de (e)GGZ, met een groot nationaal en EU netwerk. Arq Psychotrauma Expert groep is projectleider van eMEN.

Belangrijkste resultaten: minimaal 15 MKBs ondersteund; 5 eGGZ producten ontwikkeld en getest; 1 eGGZ kwaliteitsmethodiek ontwikkeld; 1 transnationale eGGZ (beleids)implementatiestrategie. 5 jaar na afronding van het project zal de inzet van eGGZ in NWE zijn gestegen naar gemiddeld 25% (met >40% in NL en >10% in FR). De latente GGZ behoefte zal met maximaal 2% zijn afgenomen. 10 jaar na afronding zal de inzet zijn gestegen tot 60%, en de latente behoefte zal zijn met maximaal 4% zijn gedaald. In deze periode neemt het aantal eHealth MKBs toe met 5-10%. De verwachte kostenbesparing voor de GGZ zal oplopen tot maximaal 10%.

eMEN wordt mede mogelijk gemaakt door:

      

Bekijk de animatie van Interreg voor meer informatie over dit subsidieprogramma.

 Provincie Noord Holland Noord is co-financier van ARQ Nationaal Psychotraumacentrum.