Evenementen

Wat betekent het gebruik van e-mental health voor de kennis en vaardigheden van de GGZ professional van nu en van de toekomst? Deze vraag stond centraal op het 2e Nederlandse eMEN seminar 10 april jl. in Haarlem.

De dag was zeer geslaagd en werd gewaardeerd met een 9 door de aanwezigen!

Conclusies van de dag

  • Psychologie studenten hebben een sterkte behoefte aan onderwijs op het gebied van e-mental health.
  • Een duo-presentatie van een behandelaar en cliënt liet zien dat e-health werkt en hoe belangrijk de rol van de behandelaar daar in blijft.
  • Nederland moet oppassen niet achter te gaan lopen op het gebied van e-mental health ontwikkelingen.
  • De uitwisseling van kennis tussen univeristeiten en hogescholen is nog te summier.
  • ICT'ers en e-health ontwikkelaars worden nieuwe spelers op de markt als het gaat om uitwisseling van algoritmes en data. Dit vereist meer samenwerking tussen MKB, universiteiten en zorginstellingen.
  • Er ontstaat een trend van het integreren van mental health met fysiologische waarden, zoals in de vorm van wearables.

Wilt u de presentaties nog even rustig bekijken?
 

Presentaties

Workshops

Zorginnovatie pitches

Dit zijn nog niet alle presentaties, die worden aangevuld, zodra de sprekers hier akkoord voor hebben gegeven.