Governance

Arq Psychotrauma Expert Groep is projectleider van het eMEN project en verantwoordelijk voor o.a. werkpakket 'projectmanagement' en 'productontwikkeling'. In dit laatste werkpakket zullen 5 eGGZ apLVR-IFV (Duitsland) is verantwoordelijk voor het werkpakket 'transnationale beleidsoplossingen', waarin gekeken wordt welk beleid er licht in de partnerlanden en welk beleid er nodig is om eGGZ in de Noordwest Europa regio op te schalen. Mental Health Foundation in Engeland is verantwoordelijk voor het werkpakket 'communicatie', waarbinnen alle communicatieactiviteiten van het project worden ontwikkeld. De Vrije Universiteit zal het werkpakket 'lange termijn' onder haar hoede nemen. Dit werkpakket zorgt ervoor dat wat ontwikkeld wordt, ook op lange termijn effect zal genereren.

Elke 3 maanden wordt in de stuurgroep de voortgang van het totale project besproken. Tevens is een adviesraad bestaande uit gerenommeerde, onafhankelijke experts in het leven geroepen wiens taak het is bij specifieke knelpunten te adviseren. Over voortgang wordt om de 6 maanden aan het programmabureau van Interreg NWE gerapporteerd.