Missie en doel

eMEN - e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe - heeft als ambitie om de multidisciplinaire implementatieproblematiek van eGGZ stevig aan te pakken. Hierdoor zal het gebruik van eGGZ omhoog gaan  en het aantal mensen dat behoefte heeft aan psychische ondersteuning, maar dat niet kan krijgen, afnemen.

Hiervoor zal eMEN de samenwerking aangaan met:

• Mensen die zelf psychische problemen hebben of hebben ervaren en familie, vrienden en verzorgers;
• Professionals uit de GGZ of sociale zekerheid;
• MKB bedrijven die zich bezig houden met het ontwikkelen van eHealth; waarbij vooral zal worden gekeken naar de sterke Nederlandse gaming industrie ;
• Universiteiten, die op zoek zijn naar een kosteneffectieve manier om de kwaliteit van eGGZ producten vast te stellen (de klassieke onderzoekmethoden zijn niet geschikt voor de snelle eGGZ markt, en het daaraan gekoppelde kostenmodel)
• Dienstverlenende organisaties (zowel publieke als private diensten, als vrijwilligersorganisatie); en
• Beleidsmakers die de opschaling van eGGZ moeten faciliteren en financieren.

Uiteindelijk moet dit resulteren in:

• Kennisdeling en participatie op 24 internationale evenementen: 6 thematische conferenties en 18 thematische seminars verspreid over de  6 eMEN partnerlanden in Noordwest Europa;
• Inzicht in en praktijkervaring met het toepassen van nieuwe, kortdurende en kosteneffectieve onderzoeksmethoden voor de kwaliteitsbeoordeling van eGGZ producten, 
• De beste eGGZ voorbeeldproducten voor Noordwest Europa, middels selectie, doorontwikkeling en het in de praktijk toepassen en onderzoeken van 5 hoogwaardige eGGZ  producten: voor depressive, angst en PTSS/psycho trauma;
• Het ontvangen van ondersteuning bij minimaal 15 MKB’s in het succesvol ontwikkelen van eGGZ producten; zodat deze bedrijven sneller kunnen groeien en de GGZ optimaal wordt bediend en
• Een grensoverstijgend multidisciplinair samenwerkingsplatform voor eGGZ  kennis, innovatie, ontwikkeling, testen, implementatie en uitwisseling van implementatie expertise.