Ontstaan

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toegankelijk en betaalbaar houden is een steeds grotere uitdaging in Nederland en andere Europese landen. Ondanks de hoge prioriteit op nationaal en Europees niveau, is de vraag naar zorg groter dan het aanbod. Om een idee te geven: bijna 165 miljoen mensen in Europa lijden elk jaar aan een psychische aandoening zoals depressie of angst; dat is 38% van de EU-bevolking.

Er ligt steeds meer focus op preventie, zodat voorkomen wordt dat psychische problemen ontstaan of escaleren. De wens is mensen te empoweren, zodat zij zelf de regie kunnen voeren over hun eigen psychisch welbevinden én mensen in hun omgeving kunnen ondersteunen.

Wanneer men kampt met psychische problemen is het op dit moment niet altijd eenvoudig om direct kwalitatieve ondersteuning te krijgen. Dat terwijl veel mensen op verschillende momenten in hun leven behoefte hebben aan die ondersteuning. Vaak terwijl ze hun opleiding voortzetten, hun baan vasthouden of zorgen voor hun gezin. Bovendien ervaren mensen die meer afgelegen wonen, extra problemen om de juiste zorg op het juiste moment te krijgen.

Kwalitatief hoogwaardige en innovatieve eGGZ* health producten en diensten, kunnen substantieel bijdragen aan het feit dat de zorg beschikbaar, toegankelijk, passend en betaalbaar is voor iedereen. Bovendien schept het gebruik van eGGZ health nieuwe mogelijkheden voor het MKB en digitale ontwikkelaars. Toch blijft grootschalig gebruik van eGGZ achterwege. Dit heeft te maken met de complexe multidisciplinaire factoren die een rol spelen bij het structureel toepassen van eGGZ health in de GGZ.

eMEN - e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe - heeft als ambitie om de multidisciplinaire implementatieproblematiek stevig aan te pakken. Hierdoor zal het  gebruik van eGGZ  omhoog gaan en het aantal mensen dat behoefte heeft aan psychische ondersteuning, maar dat niet kan krijgen, afnemen.

Tijdens het project gaan we samen met overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars een EU platform opzetten, 5 eGGZ producten (door)ontwikkelen en testen, beleidsinstrumenten ontwikkelen en thematische seminars en conferenties organiseren. Onder 'producten' op deze website houden wij u graag verder op de hoogte van onze meest recente, opgeleverde oplossingen.

*Wat is eGGZ
eGGZ EGGZs het inzetten van technologie om het psychisch welzijn te verbeteren. eGGZEGGZ kan als zelfhulp gebruikt worden, of voorgeschreven of geadviseerd worden door een professional. Wanneer het integraal onderdeel is van de behandeling spreken we van ‘blended care’.  eMEN behelst alle vormen van eGGZ : apps, virtual reality, wearable devices, online behandelmodules and virtual real-time therapie.