Voltooide projecten

 

INPREZE

INPREZE is de naam van het 3-jarig project ‘Kennisplatform internettoepassingen voor preventie en zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) dat op 31 december 2015 is afgerond. INPREZE heeft zich onder andere bezig gehouden met het opzetten van een platform dat het (door) ontwikkelen van innovatieve ICT toepassingen in de GGZ mogelijk kan maken.

Het platform draagt bij aan de succesvolle toekomstige introductie van innovatieve en effectieve online mogelijkheden voor zelfhulp en preventieve maatregelen, die wetenschappelijk ondersteund zijn.

Succesvol behaalde resultaten van INPREZE:

  • Kennisplatform opgezet met een breed aantal stakeholders
  • Intensieve kennisuitwisseling en ontwikkeling van nieuwe initiatieven
  • Versnipperde kennis eGGZ verder gestructureerd

De conclusies uit het INPREZE project hebben geleid tot het huidige eGGZ Centrum project.


 

Echoes Online

Echoes Online ontwikkelde kennis over psychosociale preventie na schokkende gebeurtenissen. In samenwerking met andere organisaties ontwikkelde Echoes 3 online portals voor specifieke doelgroepen, namelijk veteranen, medewerkers van de politie en burgerslachtoffers. Het INPREZE project is een vervolg op Echoes Online.

Succesvol behaalde resultaten van Echoes online:

  • Het bieden van empowerment en psychosociale ondersteuning in de vorm van een online kennis portal voor 3 specifieke doelgroepen
  • Inhoudelijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het begrip psychosociaal empowerment.